Nordsjællands Landboforening: Vi er på vej ind i Bæredygtigt Landbrug

”Vi har truffet en enstemmig beslutning i bestyrelsen om at melde vores forening ind i BL, og den står ved magt,” siger Herdis Dam.

Forsamling 8. marts
       (Billede fra Bæredygtigt Landbrugs
generalforsamling 8. marts. Foto: Jakob Tilma)

“Der er ingen slinger i valsen, vi har direkte kurs mod et
medlemskab i Bæredygtigt Landbrug.”

Det siger formanden for Nordsjællands Landboforening, Herdis Dam
som hermed maner historien på Landbrugsavisens hjemmeside i
torsdags om, at Nordsjællands Landboforening tøver med at træffe
den endelige beslutning om at melde sig ind i BL i jorden.

“Vi har truffet en enstemmig beslutning i bestyrelsen om at
melde vores forening ind i BL, og den står ved magt,” siger Herdis
Dam.

“I Vores forening er vi enige om, at BL har været i stand til at
åbne mange døre, og vores medlemmer føler, at Bæredygtigt Landbrug
er langt bedre til at tale deres sag end Landbrug & Fødevarer.
Derfor ser medlemmerne BL, som et alternativ til Landbrug og
Fødevarer, og vil gerne samtidig støtte op omkring det store
arbejde, BL har gjort siden foreningen så dagens lys. 

Utilfredshed med linjen hos Landbrug og
Fødevarer

“Personlig opfatter jeg medlemmernes ønske om at foreningen
melder sig ind i BL, som det mest afgørende for at de forbliver som
medlemmer i Nordsjællands Landboforening. Langt de fleste har vist
deres utilfredshed med, hvordan Landbrug & Fødevarer har ageret
i det politiske liv, og de mener desuden, at BL er langt bedre til
at synliggøre deres sag for politikerne og i medierne.

“Med det her medlemsskab håber vi at tage trykket ud af den
konflikt, som præger det daglige arbejde mellem de to store
landbrugsorganisationer samtidig med, at vi sender et signal om, at
vi arbejder mod de samme mål”, slutter Herdis Dam.

Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug, jujo@baerdygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top