Liberal alliance vil undersøge effekt af vandplaner

Vi er simpelthen nødt til at sikre os, at miljøplanerne har den ønskede effekt og ikke blot er til for syns skyld, siger Mette Bock fra Liberal Alliance.

 Vandløb_500_200

Vandmiljøplanerne og aftalen Grøn Vækst påfører hvert år dansk
landbrug omkostninger for flere hundrede millioner kroner, men
planernes effekt på miljøet er tvivlsom. Liberal Alliance har
derfor fremsat et beslutningsforslag, der skal få regeringen til at
gennemføre en uvildig undersøgelse af vandmiljøernes
effekt. 

“Et rent vandmiljø er alle interesserede i, men vi er simpelthen
nødt til at sikre os, at miljøplanerne har den ønskede effekt og
ikke blot er til for syns skyld. Planerne har nemlig store
økonomiske konsekvenser for landbruget,” siger Mette Bock,
fødevareordfører i Liberal Alliance.

Hun henviser til to undersøgelser, som Dansk Hydraulisk
Institut har lavet for Landbrug & Fødevarer i 2011. De
konkluderer, at effekten af de planlagte reduktioner i den udledte
mængde kvælstof er marginale. 

 
 “Fra flere sider er der rejst en fagligt velbegrundet tvivl
om vandmiljøplanernes effekt. Når vi ved, hvor hårdt landbruget er
spændt for på grund af konkurrenceforvridende regler og afgifter,
er det fatalt ikke at undersøge, om de redskaber, der bruges til at
sikre miljøet, rent faktisk også gavner miljøet,” siger Mette
Bock. 

 Ifølge Landbrug & Fødevarer koster Grøn Vækst
landbruget i omegnen af en milliard kroner om året, mens
Fødevareøkonomisk Institut skønner, at aftalen koster landbruget
180 mio. kr. årligt.

 Hvis de nye vandmiljøplaner, der udlægger 10 meters
randzoner omkring de danske vandløb, gennemføres, vil Liberal
Alliance kræve, at planerne gennemføres efter grundlovens
bestemmelse om ekspropriation. 

Scroll to Top