Naturstyrelsen bestemmer hvem der får erstatning

Det er kun de lodsejere, som har fået deres marker oversvømmet på grund af at regnen var så heftig, at vandløbene ikke kunne magte at lede vandet videre, der kan regne med en økonomisk erstatning

Vandløb_500_200

“Det er ene og alene Naturstyrelsen som afgør, hvilke lodsejere,
der kan få erstatning fra Stormrådet i forbindelse med de enorme
oversvømmelser sidste sommer”, det siger Poul Jensen,
specialkonsulent i Stormrådet til www. baeredygtigtlandbrug. dk

Poul Jensen understreger, at der er mange lodejere som tror, at
hvis bare deres marker blev ramt af monsterregnen i sommeren 2011,
så er de kvalificeret til at modtage en eller anden form for
økonomisk erstatning fra Stormrådet, men sådan spiller klaveret
ikke.

Ingen erstatning

“Det er kun de lodsejere, som har fået deres marker oversvømmet
på grund af at regnen var så heftig, at vandløbene ikke kunne magte
at lede vandet videre, der kan regne med en økonomisk erstatning.
Blev marken derimod oversvømmet på grund af dårligt vedligeholdte
vandløb, er der ingen erstatning at hente, siger Poul Jensen.

Poul Jensen understreger, at der ikke bliver udbetalt nogen form
for erstatning, før lodsejeren og Naturstyrelsen er nået til
enighed, og at det derfor kan gå lang tid fra det tidspunkt,
lodsejeren søgte om økonomisk erstatning til pengene falder til
betaling.

Utålmodige landmænd

“Vi er bogstavelig talt druknet i anmeldelser, og har langt igen
inden, vi har været gennem hele bunken, som faktisk er fire gange
så stor, som vi havde forventet. Vi arbejder på højtryk, og håber,
at alle 185 sager er færdigbehandlet før vi tager hul på sommeren”,
siger Poul Jensen.

Poul Jensen vil ikke sige noget konkret om, hvor mange penge
stormrådet har udbetalt i erstatning på nuværende tidspunkt, og
hvor meget, rådet forventer at oversvømmelserne kommer til at
koste.

Kommunerne

I Bæredygtig Landbrug opfordrede vi på det kraftigste vores
medlemmer i ugebrevet 33 og 34 til, at de heller skulle rejse
erstatningssag mod kommunerne end Stormrådet, fordi det i sidste
ende er kommunerne, der er ansvarlige for vedligeholdelse af
vandløbene, som har været den hele store skurk, når vi taler om
oversvømmelser, siger dir. Vagn Lundsteen.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top