Stort potentiale for danske fødevarer i Asien

Der er et stort marked for danske fødevarer, og der er intet til hinter for, at vi producerer masser af dem. Det var udmeldingen fra flere af talerne ved Natur- og Landbrugskommissionens åbningskonference den 30. april.

Mark1majdug

“Danske fødevareproducenter er i høj kurs i Østasien, hvor en
hastigt voksende middelklasse skriger efter gode, sunde fødevarer-
især kødprodukter. Det er her den store eksport af fødevarer vil
gøre sig gældende i fremtiden, og det er også her, at danske
fødevareproducenter har et marked, som bare vokser og vokser”.

Det sagde Svend Christensen, institutleder, Det
Biovidenskabelige Institut, Københavns Universitet på Natur-
og Landbrugskommissionens åbningskonference i København i
mandags.

Svend Christensen understregede samtidig, at økologien aldrig
bliver løsningen på verdens madproblemer.

Økologi bliver aldrig en løsning på
mad-efterspørgsel
“Der er som bekendt ikke noget galt med økologien men
problemet er bare, at vi skal bruge alt for meget landbrugsjord til
et forsvindende lille udbytte. Og med den hastigt voksende
befolkning – vi bliver omkring 10 mia. i 2050, bliver det aldrig
økologien, som bliver løsningen på verdens sult problemer”, sagde
Svend Christensen.

Svend Christensen tilføjede, at i hans optik er
kvælstofproblematikken blæst alt for meget op.

“Jeg kan ikke følge dem, der mener, at landbruget ikke skal have
lov til at dyrke landbrugsjorden mere intensivt på grund af
udvaskning af kvælstof. Landbruget skal som alle andre erhverv have
mulighed for at tjene penge, så fødevareproducenterne er i stand
til at betale regninger samt lønninger, renter og afdrag.

“Vores forskning viser desuden, at dansk landbrug sagtens kan
have en større og mere intensiv produktion, uden at det behøver at
gå ud over miljøet og naturen “, sagde Svend Christensen.

Mere vækst er vejen frem
Formanden for Natur- og Landbrugskommissionen, Jørn
Jespersen sagde, at Danmark også i fremtiden skal have et landbrug,
som kan skabe vækst, udvikling og øget eksport, men til gængæld
skal vi og landbruget passe godt på vores biodiversitet, som er
under stort pres for øjeblikket, sagde Jørn Jespersen.

Niels Jørgens Pedersen, formand, Landbrug- og Fødevarer sagde,
at der intet er til hinder for at dansk landbrug kan producere
sunde, gode fødevarer uden at det går ud over natur og miljø.

“Vi har f.eks. udviklet nye teknologier i staldene, så vi kan
øge væksten samtidig med, at vi formindsker miljøbelastningen”,
sagde Niels Jørgen Pedersen.

Der skal sorte tal på bundlinjen
Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella
Maria Bisschop sagde, at det er meget vigtigt, at Natur- og
Landbrugskommissionen skaber sorte tale på bundlinjen for
både  landbruget og naturen.

“I min optik skal dele af dansk landbrug ekstensiveres af hensyn
til naturen, men dette skal ikke ske uden, at landbruget får et
fornuftig økonomisk erstatning for de jorder, som bliver udtaget
til natur, sagde præsidenten for Danmarks
Naturfredningsforening.

Af Justinus Johannesen, journalist, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top