Penge strømmer ind til retssag mod staten

Vi er utroligt stolte af den store opbakning vi har fået fra alle dele af landet, og det er rørende at se, at det både er små og store donationer, der bliver sat ind, siger Vagn Lundsteen.

 Koidyl

På blot en måned har foreningen Bæredygtigt Landbrug modtaget
500.000 kroner i frivillige donationer til en retssag mod den
danske stat.

140 privatpersoner og virksomheder har den seneste måned i
gennemsnit indbetalt 3.500 kroner til et sagsanlæg imod den danske
stat, som foreningen Bæredygtigt Landbrug mener forbryder sig mod
EU lovgivningen, da man i Danmark har strammere rammeregler for
landbruget end tilfældet er i de øvrige EU-lande.

Med afleveringen af stævningen af den danske stat den 27. april
blev et opgør med 25 års tvivlsom dansk miljøindsats i Danmark sat
i bevægelse. Baggrunden for og lovligheden af Vandplanerne og
randzonelovgivningen skal nu vurderes i retten, så danske landmænd
én gang for alle kan for vished for, om de begrænsninger der lægges
på dansk landbrugsproduktion er i strid med EU-lovgivningen.

Hos Bæredygtigt Landbrug oplever direktør Vagn Lundsteen stor
opbakning til stævningen. På blot en måned har foreningen således
modtaget 500.000 kroner i støtte fra private bidragsydere, samtidig
med at foreningen har fået en tilgang på 100 nye medlemmer, så
foreningen nu består af ca. 3.900 medlemmer. Medlemmer, som
tilkendegiver, at kampen for at skabe bedre vilkår for landbruget i
Danmark er essentiel, hvis danske landmænd også i fremtiden skal
bidrage til den danske samfundsøkonomi.

“Vi er utroligt stolte af den store opbakning vi har fået fra
alle dele af landet, og det er rørende at se, at det både er små og
store donationer, der bliver sat ind. Vi ved, at de danske landmænd
hver dag kæmper for retten til at udøve deres erhverv, og at
økonomien på mange landbrug er den værste i mands minde, men
alligevel vælger mange at give et bidrag, for det her er måske det
sidste skud i bøssen. Hvis ikke reglerne bliver ændret nu, så
bliver Danmark omdannet til et sumpområde, og det vil få
katastrofale konsekvenser for de mennesker, der bor og arbejder ude
på landet”, siger Vagn Lundsteen.

Bidrag fra 100 til 50.000 kroner

Vagn Maj 2012

Bæredygtigt Landbrug anslår at retssagen imod den danske stat
kommer til at koste foreningen i omegnen af 5 mio kroner over de
næste år, og derfor har man i forbindelse med stævningen sat
medlemskontingentet op til 2.400,- kroner eks. moms, og samtidig
har man oprettet en konto til sagsanlægget mod staten. Og den
første måned efter stævningen har vist, at der er stor opbakning
til sagsanlægget.

“Vi oplever, at bidragsyderne giver det beløb, de kan afse til
den fælles kamp for at skabe bedre vilkår for landbruget i Danmark.
En landmand har givet 100 kroner, imens en privat organisation har
indsat 50.000 kroner til sagsanlægget, og vi garanterer alle
bidragyderne, at hver eneste krone bliver brugt på retssagen”,
lyder det fra Vagn Lundsteen.

Repræsentanter fra Bæredygtigt Landbrug er i disse uger på besøg
hos alle landets borgmestre for at overrække et eksemplar af
stævningen, da det er de 98 kommuner, der i sidste ende skal leve
med de tab og omkostninger, som Vandplanerne og
randzonelovgivningen kommer til at bevirke lokalt.

 

Støt Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten
Danske Bank
reg: 3208 konto 10816831

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top