Rammevilkår den største forhindring

De danske rammevilkår medvirker til, at danske fødevareproducenter ikke er konkurrencedygtigt med kollegerne i Tyskland, Sverige og Polen, det siger medlem af Folketinget Peter Juel Jensen (V).

 Mark500_200GRAF

“Dansk landbrug skal have samme rammevilkår som i de andre
EU-lande. Det kan ikke være rigtigt, at danske fødevareproducenter
til daglig skal leve med en lang række urimelige miljøkrav, som i
høj grad medvirker til, at danske fødevareproducenter ikke er
konkurrencedygtigt med kollegerne i Tyskland, Sverige og Polen, det
siger medlem af Folketinget Peter Juel Jensen (V).

Peter Juel Jensen (V) understreger, at han gerne vil bruge mange
kræfter i Folketinget på, at landbruget skal have mulighed for at
producere mere intensivt i de områder, hvor naturen er mindst
sårbar. I Bæredygtigt Landbrug har man allerede vist, at
fødevareproducenterne sagtens kan producere mere intensivt uden at
det går ud over miljøet.

“Kort sagt, så har vi et erhverv herhjemme, som kan skabe
tusindvis af nye arbejdspladser og milliarder til statskassen.
Landbruget er sammen med skibsfarten og industrien det erhverv, som
bidrager mest til vores fælles husholdning, og derfor under det mig
meget, at regeringen ikke vil indrømme, at landbruget kan blive den
vækstfaktor, som for alvor kan skubbe Danmark i den rigtige
retning”, siger Peter Juel Jensen (V).

Andre alternativer

Peter Juel Jensen (V) siger, at han heller ikke kan forstå,
hvorfor regeringen har besluttet, at landmændene ikke skal have en
fornuftig kompensation for den landbrugsjord, der bliver taget ud
af drift i forbindelse med randzonelovgivningen.

“Personligt mener jeg, at der findes andre lige så effektive
alternativer til at beskytte vores drikkevand som randzonerne.
Derfor undrer det mig meget, at regeringen har besluttet at indføre
randzonelovgivningen fra den 1. september, inden man i det hele
taget har forsøgt sig med andre alternativer”, siger Peter Juel
Jensen (V)

 

Ikke på bølgelængde

René Nordin Bloch, som er formand for den socialdemokratiske
gruppe i Bornholms Regions Kommune siger, at han ikke helt er på
bølgelængde med Peter Juel Jensen, når det gælder udvidelser og
dermed en mere intensiv svineproduktion.

“Jeg kan af gode grunde kun udtale mig om min egen kommune. Her
mener jeg, at vi i stedet for at udvide svineproduktionen, skal vi
hellere lægge os efter at forædle vores kødprodukter, så de bliver
en efterspurgt vare herhjemme og i det store udland. Her på øen har
vi allerede vist, at vi kan forædle og producere madvarer, som er
meget efterspurgte, og som samtidig er godt brand for
solskinsøen.”

René Nordin Bloch frygter, at en udvidet svineproduktion på
Bornholm ikke vi skabe flere arbejdspladser eller indtægter, fordi
langt den største del af grisene, vil blive sendt til Polen eller
til Ringsted til slagtning.

Klik
her for at at læse om Bæredygtigt Landbrugs arbejde på Folkemødet
på Bornholm

Af Justinus Johannesen, journalist,
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top