Landbruget vil hjælpe kommuner med konsekvensberegninger

Hos Bæredygtigt Landbrug er vi alvorligt bange for, at handleplanerne kommer til at betyde skader på landbrugsjord og private ejendomme for et trecifret millard-beløb, og vi opfordrer derfor til, at lodsejerne gør op, hvor meget handleplanerne kommer til at koste for hver enkelt.

Bæredygtigt Landbrug opfordrer sine 4.000 medlemmer til at kræve
erstatning fra kommunerne, når oversvømmelser i fremtiden vil
ødelægge jord til en værdi af et trecifret millardbeløb, og
foreningen opfordrer private husejere til at gøre det samme.

Den 22. juni var sidste frist for kommunerne til at sende de
kommunale vandhandleplaner i offentlig høring. Handleplanerne skal
redegøre for, hvordan den enkelte kommune vil realisere den
statslige vandplan og det tilhørende indsatsprogram inden for
kommunens geografiske område. Vandplanerne blev endeligt godkendt i
Folketinget den 22. december 2011, og kommunerne har så haft de
seneste seks måneder til at udarbejde handleplanerne. Lige nu
ligger handleplanerne i offentlig høring, med undtagelse af
Slagelse Kommunes, for i Slagelse var der ikke flertal i byrådet
for at sende planerne i offentlig høring, da man ikke mener, at
effekten af indsatskravene fra staten er tilstrækkeligt
dokumenteret. Og netop den manglende konsekvensberegning ser
Bæredygtigt Landbrug som et kæmpe problem, og foreningen opfordrer
derfor til, at borgerne laver sine egne konsekvensberegninger som
en hjælp til kommunerne.

“Kommunerne er vandløbsmyndighed, og det er ifølge Vandløbsloven
derfor kommunernes ansvar, at sikre, at vandet fra de danske
vandløb og afvandingskanaler ikke gør skade på privat ejendom. Hos
Bæredygtigt Landbrug er vi alvorligt bange for, at handleplanerne
kommer til at betyde skader på landbrugsjord og private ejendomme
for et trecifret millard-beløb, og vi opfordrer derfor til, at
lodsejerne gør op, hvor meget handleplanerne kommer til at koste
for hver enkelt,” fortæller Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt
Landbrug fire dage efter at planerne er sendt i offentlig
høring.

Handleplaner Ikke blot et problem for
landbruget

Vagn Maj 2012

Bæredygtigt Landbrug opfordrer alle borgere til at lave lokale
høringssvar, og håbet er, at så mange som muligt stiller spørgsmål
til økonomien og konsekvensberegningerne i forbindelse med
vandhandleplanerne. Ingen af Danmarks 98 kommuner har nemlig på
nuværende tidspunkt lavet en konsekvensberegning af, hvad
handleplanerne kommer til at koste gennemføre, og hvad
konsekvenserne af planerne bliver.

“Det her er ikke kun et problem for de borgere, hvis kældre
bliver fyldt med vand og for de landmænd, som ikke længere kan
dyrke afgrøder på de forsumpede marker. Ingen ved, hvor meget det
vil koste kommunerne i manglende skatteindtægter, når gode borgere
og arbejdspladser flytter på grund af oversvømmelser. Vi opfordrer
derfor hver enkelt berørt borger til at se på, hvilke økonomiske
konsekvenser Vandplanerne får for deres ejendom, og så skal
kommunen, der er vandløbsmyndighed, have regningen for alle de
skader, der vil forekomme i forbindelse med implementeringen af
planerne”, siger Vagn Lundsteen.

Kommunernes handleplaner skal detaljeret fastsætte, hvordan den
enkelte kommune vil realisere planerne ude i vandmiljøet, og der
skal på kort angives, hvor man præcis vil gennemføre de valgte
foranstaltninger. Herudover skal handleplanen indeholde en
prioriteringsliste og en angivelse af, hvornår kommunen vil
påbegynde arbejdet, der blandet andet betyder, at rørlagte vandløb
skal lægges fri og at åløb på lange strækninger ikke længere må
renses op eller have beskæret grøde, ligesom det heller ikke
længere vil være lovligt at fjerne træer, der er væltet ned i et
vandløb.

Planen er altså allerede sat i værk, men der er aldrig blevet
foretaget udregninger af, hvad den økonomiske konsekvens af
handleplanerne bliver i kommunerne, og netop den manglende
konsekvensberegning er en grundene til, at Bæredygtigt Landbrug den
27. april stævnede staten på vegne af sine 4.000 medlemmer.

Klik her
for at læse om Bæredygtigt Landbrugs stævning af staten

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top