Randzoner vil hurtigt miste tilskud

Hidtil har de 161.000 hektar landbrugsjord som Fødevareministeren vil gøre til randzoner fra 1. september været EU-støtteberettiget, men den støtte frygter Bæredygtigt Landbrug nu er på vej væk.

Ifølge Bæredygtigt Landbrugs oplysninger, der er hentet med
baggrund i en henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, samt ved at
følge “Vejledning om enkeltbetaling 2012”, synes det mere end
tvivlsomt, at de som etablerer randzoner kan opretholde støtten
fremover.

Randzonerne vil indgå i lodsejernes EU-ansøgning som udyrkede
arealer. For disse gælder, at landbrugsarealerne skal holdes i god
landbrugsmæssig stand (GLM). Det vil sige:

Etablering og bevarelse af plantedække (min. 50 %
græsmarksplanter)
Vedligeholdelse af plantedække
Bekæmpelse af flyvehavre og bjørneklo

Randzoner uegnet til landbrugsdrift

Udsigten til, at randzonerne i løbet af meget kort tid vil være
uegnet til landbrugsdrift får endnu engang alarmklokkerne til at
ringe hos Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

 “Efter 1.september er det ikke længere tilladt at dyrke
randzonerne, og randzonerne skal ikke etableres. Det vil sige, at
der ikke skal sås et græsdække – og efter 1.september er det ikke
længere tilladt at røre jorden. Ukrudt vil hurtigt udgøre mere end
50 % af plantebestanden. Derved er arealerne ikke længere
støtteberettiget og vil miste støtten. Arealerne vil “vokse
ind”  som  §3 områder, og vil derefter aldrig mere komme
i dyrkning”, lyder advarslen fra Vagn Lundsteen.

 Ifølge Bæredygtigt Landbrug vil det betyde, at der ikke
længere vil være basis for at kompensere for den manglende indtægt,
når arealerne ikke længere skal dyrkes. Derved slipper
Fødevareministeren helt for at betale. Fødevareministeren har
tilsvarende oplyst til Folketingets Fødevareudvalg, at
randzonekompensationen skal på Finansloven hvert år og at
Fødevareministeren ikke kan garantere, hvor længe randzoneloven
kompenseres.

 “Vi har lige nu i landbruget en reel risiko for at dansk
landbrug mister indtægten fra randzonerne  på mere end 1
milliard kroner hvert år, og ender op med jord, der er værdiløs.
Landbruget skal dog stadig betale terminer og skat af den værdiløse
jord, og vi skal oveni acceptere, at befolkningen går rundt på de
nu offentlige arealer, mens landmanden går rundt og bekæmper
bjørneklo og flyvehavre – selvfølgelig uden brug af pesticider,”
siger Vagn Lundsteen.

 “Det er en grotesk og nedværdigende situation,
NaturErhvervsstyrelsen og Fødevareministeren har sat danske
landmænd i. Derfor råder Bæredygtigt Landbrug alle danske lodsejere
til at boykotte randzonerne og dyrke jorden som de plejer. Hvis de
følger randzoneloven, så er der en stor sandsynlighed for, at
retten til deres egen jord går dem af hænde inden for få år”, siger
Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top