Regnefejl koster landbruget 450 millioner kroner

7500 tons. Så meget har NaturErhvervstyrelsen regnet forkert i årets kvælstofnormer. Det har store konsekvenser for landbruget.

Det er NaturErhvervstyrelsen, der fastsætter kvælstofnormerne
for dansk landbrug, men en regnefejl betyder, at dansk landbrug går
glip af 450 millioner kroner.

NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet har regnet 7500
tons kvælstof forkert i landbrugets kvælstofnormer for 2012.

“Normalt beregner en landmand 25 kilo nitrat til at producere et
ton korn. Det vil sige, at regnefejlen koster 300.000 tons korn og
med en aktuel salgspris på 1500 kroner pr. tons korn svarer det
manglende høstudbytte til et manglende afgrødesalg på 450 millioner
kroner,” forklarer direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn
Lundsteen.

Kvælstofnormer bestemmer gødningsmængden
Danske landmænd gøder efter kvælstofnormer. Hver landmand bliver
tildelt en kvote efter antal hektar jord og må planlægge sin
produktion herefter.

Uheldigvis har regnefejlen sneget sig ind i beregningerne fra
NaturErhvervstyrelsen, og det har påvirket normerne i negativ
retning for landmændene, der har gødet væsentligt mindre, end de
burde have fået lov til.

Afgrøderne er sået, og man venter kun på at høste, så
regnefejlen er uoprettelig.

“Det hører ingen steder hjemme. Det er en urimelig manglende
indtægt for landmændene, og som den ansvarlige minister, må vi
anmode fødevareminister Mette Gjerskov om at godtgøre det tab, som
dansk landbrug har lidt på grund af den skandaløse regnefejl,”
siger Vagn Lundsteen.

Lene Skriver Bak, lsb@lfbl.dk

Scroll to Top