Åbent brev til Miljøministeren

Formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen har skrevet et åbent brev til miljøminister Ida Auken for at få svar på, hvorfor hun ikke tager landbrugets problemer alvorligt, men kalder Bæredygtigt Landbrug ekstremister, når vi påpeger fejl i lovgivningen.

Kære miljøminister Ida Auken          
                 
                 
                 
                 
                 
   
I tirsdagens udgave af dagbladet Politiken citeres du i en artikel
under overskriften “Storbønder opfordrer til lovbrud” blandt andet
for følgende udtalelse om Bæredygtigt Landbrug: “Der tegner sig
generelt et billede af en organisation, som har en række
ekstremistiske synspunkter og forslag. Det er ekstremistisk at
benægte, at kvælstof har en betydning for naturen og
vandmiljøet.”

Som formand for foreningen er jeg nødt til at reagere mod den
slags udtalelser, som vidner om en manglende viden om, eller
forståelse for, vore synspunkter.

Bæredygtigt Landbrug er ikke ekstremister

Bæredygtigt Landbrug er på ingen måde ekstremistisk. Vi opfodrer
ikke til ulovligheder og vi støtter ikke ulovligheder. At vi så har
en forskellig opfattelse af, hvad der er lovligt, er en anden
sag.

Som du ved, mener vi at Danmark på en række områder ved
gennemførelsen af EU-regler overimplementerer og derved stiller
hele det danske landbrug i en urimelig situation – til skade ikke
blot for landbruget, men for hele fødevareindustrien,
beskæftigelsen og den danske eksport. Det gælder for eksempel i
forbindelse med gennemførelsen af vandramme- og
nitratdirektiverne.

Vi benægter ikke, at kvælstof har en betydning for naturen og
vandmiljøet, men mener at de nødvendige hensyn allerede er taget,
og at de nye tiltag, som iværksættes i forbindelse med
gennemførelsen af vandplanerne, i vidt omfang er forfejlede. Den
opfattelse står vi ikke alene med. Den deles som det fremgår af
pressen i dag også af uafhængige eksperter.

Vi anfægter en række danske regler, som udspringer af EU-regler,
men som går langt videre end det er påkrævet, ofte – som med
randzonerne – uden at det har nogen positiv effekt, men som alle
medvirker til at stille os ringere end vore konkurrenter i de andre
EU-lande, hvilket i sig selv er i strid med vores rettigheder som
borgere i et EU-land.

Danmarks medlemskab af EU forpligter naturligvis både Danmark og
danskerne til at overholde de fælles regler. Den forpligtelse
gælder både over for de andre medlemslande og mellem den danske
stat og borgere i Danmark. Når Danmark indfører særregler, som er i
strid med disse forpligtelser, er det den danske stat som handler
ulovligt, og ikke de danskere, som henholder sig til de fælles
regler.

At betegne det som “ekstremistisk” at henholde sig til regler,
som Danmark trods en forpligtelse hertil ikke overholder, er ganske
enkelt ikke acceptabelt og tjener kun til at polemisere en sag, som
er alt for vigtig til den slags, både for landbruget og for
landet.

I stedet for at affærdige os som ekstremister, ville det være
klædeligt hvis du lyttede til os og tog vores problemer
alvorligt.

 Med Venlig Hilsen     

Flemming Fuglede Jørgensen

Formand Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top