Ekstremist 2.0!

Det er farligt at tage på en uges ferie. Da jeg kom tilbage, var jeg blevet ekstremist.

Det var jeg lidt ked af. Ekstremist er i min verden et meget
negativt ladet ord, tæt beslægtet med terrorist! Forholdt
sprogkyndige blev jeg forklaret, at det i daglig tale blot betyder
“anderledes tænkende”. Det beroligede mig meget og bringer humøret
tilbage.

Vi blev også af den tidligere miljøminister Karen Ellemann kaldt
ekstremister. Det var den samme begrundelse for udtrykket dengang,
nemlig at “hvis man ikke vil anerkende kvælstofs rolle i
vandmiljøet, er man ekstremist”. Altså er ledende forskere i vore
nabolande og Nordamerika også ekstremister? Det er de samme
embedsfolk omkring miljøministeren, der tilsyneladende fodrer
ministrene med den slags “kraftudtryk”.

Ingen tvivl om at betegnelsen fremkommer som udtryk for et
presset ministerium. Det, der tidligere var et ta’ selvbord for
ministeriernes embedsfolk i form af love og regler, der begrænser
landbruget, sætter vi spørgsmålstegn ved, og ulovlige love bliver
testet ved domstolene. 

Er vi ekstremister, når vi

 • Kræver dokumentation for at virkemidler virker?
   
 • Kræver at få dokumentation for at det at begrænse
  kvælstoftabet, har nogen effekt på miljøet?
   
 • Kræver samme konkurrenceforhold som vore naboer?
   
 • Kræver at politikerne og embedsfolkene lytter til
  eksperterne? 

I fredagens Effektivt Landbrug citeres miljøministeren
for: 

“Det er uacceptabelt, at BL opfordrer sine medlemmer til at
blæse på forbuddet mod at importere gødning fra
udlandet.”

Til det svarer vi: Det er ikke ulovligt at importere gødning fra
udlandet, heller ikke ifølge gældende dansk lov. Dernæst anbefaler
vi ikke landmænd at importere ulovlig gødning. 

Vi ønsker at få belyst, om det er ulovligt at indkøbe gødning som
anvendes lovligt i vore nabolande og bruge det i samme mængder, som
man bruger i vore nabolande. Hvis det er ulovligt, så har alle vore
nabolande et problem med EU-lovningen. I så fald burde den danske
regering indklage alle vore nabolande over for
EU-retten. 

Problemet er, at ministeren og hendes embedsfolk godt ved, at de
er på “gyngende grund”. Og derfor tyr til kraftudtryk, som vi
normalt ikke anvender i flæng i retorikken.

Ministeren tager fejl på følgende fire
punkter:

 1. De danske kystvande modtager kvælstof fra landene omkring
  Østersøen og Nordsøen og ikke fra dansk landbrug. 95 procent kommer
  fra udlandet, 5 procent fra det danske opland, heraf 2/3 fra
  landbruget.
   
 2. Ministeren siger, at BL skal anerkende sagkundskab, men det gør
  hun jo netop ikke selv, når hun bruger kystvande som begrundelse
  for gødningsregler. Med andre ord forbryderhun sig imod
  fagkundskaben i stedet for at lytte til den. 
 3. Ministeren siger, at Danmark er det mest intensivt drevne (62
  procent) land. Men det passer ikke. Selv lige syd for grænsen – i
  Schleswig-Holstein – er de mere intensivt drivende end i Danmark
  (72 procent). Der findes en lang række landbrugsområder inden for
  EU, der har en intensitet tilsvarende eller højere end
  Danmark. 
 4. Dertil kommer, at Bæredygtigt Landbrug ikke opfordrerfolk til
  at bryde gødningsreglerne. Vi siger blot, at hvis man ikke kan
  drive sin jord økonomisk optimalt ved at overholde
  gødningsreglerne, er reglerne ulovlige. Hun citerer os forkert, og
  hun knægter vores ret til at være uenig i et frit og demokratisk
  samfund.

Ministeren siger desuden, at der “ikke er stor forskel” på
reglerne i de forskellige lande. Hvor ved hun det fra? Når
ministeren hverken ved, om Danmark er det mest intensivt drevne
land og påstår, at danske kystvande er belastet af dansk landbrug,
tror ingen da på, at ministeren ved noget om, hvad der gælder i de
andre lande. 

Vi må anbefale ministeren at komme ud af ministeriet og væk fra de
politiske embedsfolk, hun omgives af. Kom ud på landet, hvor luften
er ren og man kan tænke selvstændigt og klart. Vi tror, der bliver
mange aha-oplevelser for ministeren.

Vi tager handsken op og glæder os til et snarligt møde med
miljøministeren, hvor vi skal snakke faglighed.

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug,
vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top