Køer uden kalve efter oversvømmelser

Efter et helt landmandsliv med kvægavl og kærlighed til dansk limousinekvæg, der har høstet roser i resten af Europa, er kvægavler Mogens Pedersen på nippet til at give op. De seneste ti år har den ellers så ihærdige kvægavler blot kunnet se til, mens åer og vandløb, som følge af vandplaner og politiske visioner om

 Sensommer i Danmark. Høsten er næsten i hus, og for Mogens
Pedersen, Veksø, betyder det et tiltrængt pusterum i et hårdt
landmandsliv. Han har de seneste uger arbejdet i noget nær
døgndrift for at sikre sin høst, der bl.a. skal give føde til de
godt hundrede limousinekvæg på bedriften.

 Men spoler vi blot tiden et år tilbage, var situationen
for Mogens Pedersen og hans limousinekvæg på gården Vaselund i
Veksø langt mere alvorlig end blot bekymringer om årets høst. 
Efter sommerens heftige regnskyl med flere hundrede millimeters
nedbør på rekordtid, var al fast grund under klovene borte, og
Mogens Pedersen måtte lamslået se til, mens en stor del af hans
besætning på omkring 100 kvæg stod i vand til knæene og enkelte på
det nærmeste måtte svømme i land.  

 “Det var et grufuldt syn. Flere af køerne kunne knapt
bunde, og jeg kunne nærmest kun se ryg og hoved af dem,” fortæller
Mogens Pedersen.

Køer uden kalve

Efter den dramatiske oplevelse med de oversvømmede marker og
soppende køer satte Mogens Pedersen køerne på stald i to måneder
til markerne igen var tørre. Desværre havde mange af køer været så
meget i berøring med vandet, at de blev syge. Men problemer med
sygdom var ikke de eneste udfordringer Mogens Pedersen fik efter
mødet med det forurenede vand. I dag − et år efter oversvømmelsen −
har flere af køerne mere end svært ved at få kalve, og Mogens
Pedersen er ikke i tvivl om årsagen.

 “Efter oversvømmelserne blev flere af mine køer syge med
diarré, og mange af mine kvier har i dag svært ved at blive
drægtige. Jeg har allerede måttet slagte tre køer, havde betalt
130.000 kr. for, fordi de ikke kunne avle. Jeg er ikke et sekund i
tvivl om, at det skyldes det forurenede vand og den medfølgende
slam, der siden lå spredt ud over mine marker, ” fortæller
Mogens.

 

En byge af stramme regler

Selvom man som landmand aldrig kan gardere sig mod nedbør og
naturens luner, så mener Mogens Pedersen, at problemet med de
oversvømmede marker med forurenet vand og efterfølgende slam
skyldes skiftende politikeres ønsker om at overgå hinanden i stadig
strammere fortolkninger af EU’s vand- og miljøkrav. Det har bl.a.
betydet at kommunerne, Mogens og andre landmænd med ham ikke
længere må rense op og holde åer og vandløb fri for slam, da
vandløbene skal være så naturlige som mulige. Med det resultat, at
åerne i området over de seneste ti år er blevet smallere, og dermed
ikke længere effektivt kan aflede vand under skybrud eller bare
mindre regnskyl. Og når det lokale rensningsanlæg så heller ikke
kan følge med, ledes vandet − urenset og beskidt − direkte ud på
Mogens marker.

 “Det virker som om, der er nogen, der fuldstændig har tabt
hovedet. Det siger sig selv, at når vi ikke længere må rense
vandløbene, så er det bare et spørgsmål om tid før store arealer
oversvømmes. Og jeg kan jo ikke have køer på græs, hvis jorden er
våd eller forurenet.”

 
En ulige kamp

De seneste ti år har Mogens ikke kunnet gøre andet end se til,
mens åer og vandløb gentagne gange har oversvømmet hans marker og
forurenet hans jord.

 “Jeg kan blot se til, mens min jord langsomt forvandles
til sump og siv. Dermed mister jeg også min støtte, da jorden ikke
længere er landbrugsjord. Oven i det, er den kompensation jeg har
fået stillet i udsigt over de næste tyve år komplet uanseelig.
Sølle 60.000 kr. pr. år er hvad kommunen har tilbudt i erstatning,
og det forslår jo ingen steder. Det kan jeg hverken leve eller dø
af, ” lyder det fra Mogens.

 Efter et langt landmandsliv med kærlighed til
limousinekvæg og kvægavl, der har høstet roser og anerkendelse
langt ud over Danmarks grænser, er Mogens Pedersen på nippet til at
give op. For ham har kampen mod de stigende vandmængder og forsøget
på at imødekomme de stadig skrappere regler for dansk
landbrugsproduktion været udmattende, og han lægger ikke skjul på,
at vilkårene til tider har fået ham helt ned med nakken.

 “Jeg spekulerer dagligt på, om det ikke er på tide, at
kaste håndklædet i ringen. Jeg har altid troet, jeg skulle bæres
fra gården, men som det ser ud nu, kører jeg på kanten af bankerot,
og det tærer på psyken.”

 Torsdag d. 23. august fortæller Mogens Pedersen om sine
oplevelser med oversvømmelserne langs Værebro Å, når Bæredygtigt
Landbrug inviterer politikere og presse til debat omkring
vandplaner og randzoner i Værebro Ådal, Nordsjælland.

Du kan læse om politikernes reatkion på turen til Veksø her på
hjemmesiden fredag den 24. august.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top