Politiet holder sig til naturbeskyttelsesloven

Hvem må hvad? Det er svært at blive klog på, om man må gå på randzonerne eller ej. Politiet holder sig til, at et areal skal være udyrket, før der er offentlig adgang, som der står i naturbeskyttelsesloven

Må du gå tur med din hund i snor eller med madkurven under armen
langs alle vandløb i Danmark fra i morgen eftermiddag med
henvisning til randzoneloven? Eller må du bede mennesker, der er
vandret ind på din jord, om ar ryge og rejse med henvisning til
naturbeskyttelsesloven?

Det er ikke til at sige.

Danskerne skal have adgang til de randzoner, der skal udlægges i
forbindelse med implementeringen af vandplanerne fra i morgen, 1.
september 2012, men det er endnu ikke klart, hvornår borgerne har
ret til at bevæge sig ind på jorden. Ministeren peger på to love:
Randzoneloven, der giver danskerne adgang til randzonerne i henhold
til naturbeskyttelsesloven, og naturbeskyttelsesloven.

I naturbeskyttelsesloven er der bestemmelser om, hvordan et
areal skal være for at offentligheden kan få adgang. Det skal være
‘udyrket’. Ifølge ministeren har Naturstyrelsen ændret sin
vejledning for, hvornår et areal kan betragtes som udyrket, fordi
der er kommet ny faglig viden, men Landsretten fastslog i 2006, at
der sædvanligvis skal gå op til fem år, før et areal kan betragtes
som udyrket. Derfor er det stadig uklart, hvornår et areal egentlig
kan kaldes udyrket.

Hos rigspolitiet er kommunikationsrådgiver og politimand gennem
34 år, Carsten Andersen, dog klar i mæglet:

“Reglerne i naturbeskyttelsesloven er rimeligt klare. Man må gå
på et areal, der er udyrket, men det kan ikke blive udyrket fra den
ene dag til den anden, og det er det, vi som udgangspunkt vil holde
os til,” siger Carsten Andersen.

Meldingen er også klar på spørgsmålet, om hvordan politiet vil
reagere, hvis en landmand klager over ubudne gæster.

“Hvis der ringer en landmand ind til politiet i morgen og siger,
at der går nogen i hans mark, vil vi bede dem om at flytte sig.
Hvis de ikke vil det, kan vi give dem en bøde,” forklarer Carsten
Andersen, der dog maner til besindighed:

“Jeg forestiller mig ikke, at det bliver et stort problem.
Hvorfor dog gå på landmandens mark? Der er så mange andre steder at
gå tur. Skulle der opstå situationer, mon så ikke de kan løses med
en snak?”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk
Foto: www.politi.dk 

Scroll to Top