Randzone eller ej – hvad siger din ordfører?

Bæredygtigt Landbrug har spurgt de otte miljøordførere i Folketinget om randzonerne og randzoneloven. Læs, hvad dem du stemmer på, mener.

Om mindre end en uge skal alle danske landmænd ifølge den nye
lov om randzoner, der træder i kraft 1. september, anlægge en
udyrket bræmme på ti meter fra alle åer og vandløb, der grænser til
den pågældende jord. Et stort anlægsarbejde, der koster både
arbejdstimer og tabt fortjeneste – først og fremmest for
landmanden, men i sidste ende også for samfundet.

Siden pakken om Grøn Vækst, som randzonerne er en del af, blev
præsenteret i april 2009 har mange meninger om zonernes effekt og
gavnlighed været drøftet, i medierne såvel som på Christiansborg,
og debatten har til tider været skinger. Mange har ment noget
om zonerne, mens andre har været påfaldende tavse. Hos Bæredygtigt
Landbrug ønsker vi dialog om emnet, og vi har derfor lavet en
rundspørge til samtlige miljøordførere på Christiansborg for at få
klarhed over, hvad netop de mener om de omdiskuterede zoner. Vi har
stillet samtlige otte politikere de samme spørgsmål.

 

Jørn Dohrmann (DF)

Kan randzoneloven bruges i sin nuværende form?

“Nej, det kan den ikke.  Kortmaterialet, som den bygger på,
er ganske enkelt for lousy (elendig, red.).”

Er det forsvarligt at implementere loven 1. september med de
mange fejl, som de nye kort er behæftet med og med den kritik af
det faglige grundlag, der har været fremført?

“Nej. Det kan sige sig selv, at med de dårlige kort, kan loven
ikke implementeres. Desuden er opgaven blevet skubbet over til
kommunerne, mens landmændene er taget som gidsler. Vi har hele
tiden været imod randzonerne, og det eneste rigtige i denne sag
ville være, at regeringen sagde, at så køber vi arealerne. Jeg har
selv en jord med drænløb, som er gravet fri for to år siden, de er
også tegnet ind som randzone, og det siger jo alt om, at man ikke
har været ude i den virkelige verden og se på tingenes tilstand. I
stedet har man bare siddet i Indien og lavet de kort, det kan man
simpelthen ikke byde de landmænd, der bliver ramt.”

Henrik Høegh (V)

Kan randzoneloven bruges i sin nuværende form?

“Nej, nej, nej. Der er så store fejl i den lov. At gennemføre
den vil være direkte imod intentionen fra Folketinget.”

Er det forsvarligt at implementere loven 1. september med de
mange fejl, som de nye kort er behæftet med og med den kritik af
det faglige grundlag, der har været fremført?

“Det er på ingen måde forsvarligt. Kortene er ikke på plads, og
der er ingen grund til at bruge den model, som er nu, som ikke er
fagligt underbygget og som koster en masse arbejdspladser. Jeg
spurgte i forbindelse med loven, om vi kunne finde alternative
løsninger. Jeg fik at vide, det ville tage op til tre år, og at det
var al for lang tid. Men nu er Níras kommet med bedre løsninger,
som drænfiltre og stenrev m.m., som bakkes op af Natur- og
Landbrugskommissionen, der anbefaler, at vi netop bruger de
intelligente værktøjer. Så der er al mulig grund til at stoppe
loven.

Det er ganske enkelt ikke forsvarligt at implementere den nu.
Det er udtryk for magtarrogance, at ministeren (fødevareminister
Mette Gjerskov (S), red.), selvom der nu findes mere intelligente
og samfundsøkonomisk billigere løsninger, står fast på, at
randzonerne skal gennemføres, selvom det er en rigtig dårlig
forretning for det danske samfund.”

Villum Christensen (LA)

Kan randzoneloven bruges i sin nuværende form?

“Nej, den kan ikke bruges i sin nuværende form. Med loven har vi
ikke fulgt spillereglerne i forhold til EU, og derudover er den
ikke økonomisk forsvarlig. Derfor ser vi i Liberal Alliance
positivt på en retssag mod Staten. Jeg er sikker på, at loven
bliver stoppet.”

Er det forsvarligt at implementere loven 1. september med de
mange fejl, som de nye kort er behæftet med og med den kritik af
det faglige grundlag, der har været fremført?

“Nej, det er en utrolig baglæns måde at gøre tingene på. Det er
da mærkeligt, man gennemfører en lov nu og så først tager de
faglige høringer her i efteråret. Det viser med al tydelighed, at
der mere er tale om symbolpolitik end at få et bedre miljø til gavn
for os alle. Det virker som om loven bare skal forceres igennem,
uden man har et fagligt grundlag. Det er helt håbløst. Derudover er
vi meget imod standardisering af varieret natur.”

Per Clausen (EL)

Kan randzoneloven bruges i sin nuværende form?

“Jeg mener, loven skal gennemføres og fastholdes i sin nuværende
form, så må vi jo se, om den skal suppleres af flere initiativer
hen ad vejen.”

Er det forsvarligt at implementere loven 1. september med de
mange fejl, som de nye kort er behæftet med og med den kritik af
det faglige grundlag, der har været fremført?

“Jeg synes, vi er nødt til at gennemføre den, det er et
nødvendigt tiltag. Der har været så meget diskussion, men lad os nu
få den praktiske gennemførelse. Når først den er anlagt, må vi jo
se, om vi så skal supplere loven. Og hvad det kan ende med, kan jeg
ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.”

Torben Hansen (S)

Torben Hansens svar på vores telefoniske henvendelse var, at han
ville overveje, om han overhovedet ønskede at svare på spørgsmål
fra Bæredygtigt Landbrug. Han mente, at Bæredygtigt Landbrugs
opfordring til egne medlemmer om ikke at anlægge randzoner, så
længe Bæredygtigt Landbrugs stævning af staten verserer, ikke havde
plads i et demokratisk samfund.

Vi stillede efterfølgende de to spørgsmål på skrift til Torben
Hansen, som ikke har vendt tilbage på vores henvendelse.

Læs om
Bæredygtigt Landbrugs stævning af den danske stat her

Benedikte Kiær (K)

Kan randzoneloven bruges i sin nuværende form?

“Det mener jeg ikke, den kan. Jeg synes, det er vigtigt at passe
på naturen, men det skal være i en mere målrettet indsats, der
virker effektivt, så vi får mest mulig natur for pengene. Jeg mener
heller ikke, man kun skal smøre én indsats ud over det hele, i
stedet skal vi arbejde mere med specielt følsomme områder.”

Er det forsvarligt at implementere loven 1. september med de
mange fejl, som de nye kort er behæftet med og med den kritik af
det faglige grundlag, der har været fremført?

“Jeg synes, at vi med de mange eksempler på forfejlede kort
sætter landmændene i en meget svær situation. Jeg mener også, at
systemet er alt for arrogant, når vi pålægger landmændene selv at
rette til og klage over dårlige kort. Danske landmænd er også
virksomhedsejere, der skal tjene penge og høste. De har ikke tid
til at rende rundt fra Herodes til Pilatus.

Så er systemet ikke til hjælp for borgerne, og det kan vi ikke
være bekendt. Jeg synes, hellere man skulle lytte til Natur- og
Landbrugskommisionen, så vi kan få drøftet, hvordan man ved en
effektiv og målrettet indsats kan få miljø og økonomi til at gå op
i en højere enhed. Jeg synes, randzoneloven er den største gang
sjusk, jeg nogensinde har oplevet lovgivningsmæssigt. Det viser
bare at det er en gang rod, det er sjusk og en rodebutik, og det er
pinligt for det danske demokrati, at man har vedtaget noget, der
forvirrer mere, end det klarlægger.”

Lone Loklindt (R)

Kan randzoneloven bruges i sin nuværende form?

“Ja, det mener jeg, den kan. Jeg synes, loven giver mening.”

Er det forsvarligt at implementere loven 1. september med de
mange fejl, som de nye kort er behæftet med og med den kritik af
det faglige grundlag, der har været fremført?

“Det mener jeg. Vi får jo et år til at rette til, og det
betyder, at man kan ændre på oplysninger, som, man ikke synes, er
optimale. Jeg synes også, vi får noget brugbart med loven. Jeg ved
godt, der har været nogen fremme og sige, at det ville være bedre,
hvis loven var mere variabel. Dertil vil jeg bare understrege, at V
og K selv har fremsat den oprindelige lov. Vi overtager jo bare,
hvad de selv har fremsat. Og det er svært for mig at se, at noget,
man selv har fremsat, nu pludselig ikke længere skal kunne
bruges.

Det vil kræve meget mere tid, hvis loven skulle være mere
fleksibel, og jeg mener, vi skal i gang nu. Det kan godt være loven
er firkantet, men det er det bedste, vi har nu. Selvfølgelig er der
ingen tvivl om, at hvis loven var mere fleksibel, så var den også
mere optimal. Så kan vi så overveje, om det skal være næste
version.”

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Kan randzoneloven bruges i sin nuværende form?

“Vi har haft en lang, lang diskussion, og jeg synes sådan set
fødevareministeren har svaret godt på, hvad vi mener.”

Er det forsvarligt at implementere loven 1. september med de
mange fejl, som de nye kort er behæftet med og med den kritik af
det faglige grundlag, der har været fremført?

Jeg er sikker på, du kan få et interessant svar fra
fødevareministeren eller fødevareordføreren, så jeg vil egentlig
hellere stille dig videre til dem.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk
Foto: Folketinget 

Scroll to Top