Randzonelov endnu ikke vedtaget

Randzoneloven er fortsat ikke klar, og det bliver den først få dage før implementeringsdatoen. Alligevel tyder alt på, at den bliver trumfet igennem til den 1. september.

Den 1. september træder randzonelovgivningen i kraft med krav om
10 meter randzoner langs søer og vandløb. Desværre har
Fødevareministeren endnu ikke kunnet løfte sløret for den endelige
lovgivning omkring randzonerne, og nu har formand for Natur- og
landbrugskommissionen, Jørn Jespersen udtalt sig kritisk om, at man
vælger at gennemtrumfe en ny lovgivning på et ubelyst grundlag.

Jørn Jespersen har påpeget, at det er nødvendigt at komme væk
fra at “give den samme medicin til alle”, som han mener, at
randzonelovgivningen er et eksempel på.

Randzoneloven først klar i sidste øjeblik

Udmeldingen fra NaturErhvervsstyrelsen lyder nu, ifølge
Maskinbladet, at vejledningen om randzonerne først kommer få dage
før lovens ikrafttrædelse. Det sker fordi loven endnu ikke er
færdigkonstrueret, og den endelige vejledning kan altså først
udsendes efter loven er underskrevet.

Per Faurholt Ahle, souschef i Center for Arealtilskud i
NaturErvhervsstyrelsen, udtaler til Maskinbladet:

“Så længe bekendtgørelsen stadig er i høring, kan den jo i
princippet ændres, hvis der kommer gode indvendinger i
høringssvarene. Derfor kan den endelige vejledning først udsendes,
når bekendtgørelsen er underskrevet”.

 

Daglige ændringer

Det er fuldstændig uacceptabelt at trække så store ressourcer på
danske landmænd midt i høst, hvor kræfterne skal bruges på at skabe
økonomisk råderum til resten af landbrugsåret.

 At NaturErhvervsstyrelsen næsten dagligt udsender nye,
foreløbige og fejlbehæftede udmeldinger om tolkningen af de
snørklede regler er dybt frustrerende og nedladende over for
landmændene, der ingen jordisk chance har for at bruge mange timer
bag computeren, når solen står højt på augusthimlen.

 NaturErhvervstyrelsen påpeger, at randzonelovningen kan
ændres, hvis der kommer gode indvendinger mod loven. Fra
Bæredygtigt Landbrug kommer i hvert fald en soleklar
indvending:

 Stop udrulningen af randzoneloven før den træder i kraft
den 1. september. Randzoneloven er til skade for naturen,
landbruget og i særdeleshed den skrantende danske økonomi.

 Når ikke engang Fødevareministeren kender ordlyden af
randzoneloven, så mener Bæredygtigt Landbrug bestemt ikke, at de
berørte lodsejere skal følge den. Lige nu famler alle i blinde. Det
er vanvid at fortsætte ud af det skadelige spor, som
Fødevareministeren har valgt at følge som et løbsk lokomotiv med
kurs mod afgrunden.

jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top