Charlotte Kjærgaard: Konstruerede vådområder giver stor effekt

Indtil videre fylder de konstruerede vådområder, som først og fremmest skal hjælpe med at reducere udledning af næringsstoffer fra landbruget kun en procent af det samlede drænopland.

“Effektiv dræning er en forudsætning for dansk
fødevareproduktion, derfor er mere end 50 procent af det danske
landbrugsareal drænet. Men dræn og grøfter fungerer samtidig som
afstrømningsmotorveje, hvor næringsstoffer uhindret kan
transporterses fra marken til vandmiljøet”, det sagde Charlotte
Kjærgaard, seniorforsker, Århus Universitet.

Charlotte Kjærgaard understregede, at det samlede
næringsstofstab via dræn udgør i dag 45-60 procent kvælstof og ca.
33 procent fosfor, men at der er store regionale forskelle.

Kræver kendskab til arealet
Charlotte Kjærgaard tilføjede, at omkostningseffektiv anvendelse
af konstruerede vådområder, som lokalt målerettet virkemiddel,
forudsætter kendskab til omfanget af dræning og dræningsafstrømning
fra arealet.

“Foreløbige vurderinger af miljøeffekten indikerer, at
konstruerede vådområder har et betydeligt potentiale, som lokalt
målrettet omkostningseffektivt virkemiddel. Undersøgelserne viser,
at effekten fra 1. ha. minivådområde svarer til effekten af 75-225
ha. efterafgrøder – afhængigt af retentionseffektiviteten”, sagde
Charlotte Kjærgaard.

Charlotte Kjærgaard tilføjede, at i de kommende år, skal
resultaterne fra de forsøg der i gang herhjemme med konstruerede
vådområder i høj grad bidrage til dokumentationen af miljøeffekten
fra disse virkemidler. 

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top