Faktahøringen var et stort skridt fremad

Faktahøringen bød på mange positive forslag til forbedringer af vandplanerne, men Bæredygtigt Landbrug frygter alligevel, at retssagen mod staten er den eneste mulighed for at ændre planerne væsentligt.

Skal de af landbruget så forhadte vandplaner ændres inden deres
ikrafttræden den 22. december, så er landbrugets organisationers
retssager imod den danske stat nok den sidste mulighed. Det siger
direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen efter han havde
deltaget i faktahøringen på Christiansborg den 17. september. En
høring, der var sat i verden af Folketingets fødevareudvalg og
miljøudvalg for at give politikerne et mere nuanceret billede af de
udfordringer, som vandplanerne vil skabe for samfundet.

“Der er ikke politisk vilje til at ændre noget frem til 2015,
men når den nye planperiode starter, så har vi stor tillid til, at
politikerne ønsker at lave målrettede tiltag. Faktahøringen
efterlod et indtryk af, at de brede penslers tid er forbi, og at de
generelle tiltag i fremtiden vil blive afløst af målrettede
tiltag”, siger Vagn Lundsteen.

Vi vinder retssagen mod staten

Hos Bæredygtigt Landbrug bed man mærke i, at cand. jur og
professor ved KU-LIFE, Helle Tegner Anker kraftigt kritiserede, at
diskussionen omkring vandplanerne først bliver taget nu.
Professoren mente blandt andet, at Danmark havde kikset
implementeringen med hensyn til klassificeringen af de danske
vandløb. Ifølge Helle Tegner Anker skulle diskussionen af
vandplanerne være taget i 2007-2008, og derfor var der mange
aspekter, herunder konsekvensanalyser af vandplanerne, som ikke er
foretaget på et tilstrækkeligt grundlag, og netop dette punkt
indgår i Bæredygtigt Landbrugs stævning af staten, og Vagn
Lundsteen ser derfor frem til, at retssagen ruller.

“Vandplanerne har mange mangler, men den eneste mulighed for at
ændre væsentligt på vandplanerne og virkemidlerne i vandplanerne,
der allerede træder i kraft den 22. december, er at vinde retssagen
mod staten. Og den sag vinder vi”, lyder det sejrssikkert fra Vagn
Lundsteen.

 

Næringsstoffer skal udnyttes bedre

Blandt oplægsholderne til faktahøringen var der utrolig stor
fokus på kvælstofs rolle i forbindelse med vandplanerne, og Vagn
Lundsteen mener da også, at kvælstof og fosfor er fokusområder i
fremtiden, da det også er til landbrugets bedste at få udnyttet
næringsstofferne bedst muligt i landbrugsproduktionen.

“Vi anerkender, at der kan være områder, hvor der skal
iværksættes en indsat imod tab af næringsstoffer. Ethvert tab skal
begrænses, da det samfundsøkonomisk betragtet er en dårlig
forretning at tabe planternes næring ud i vandløbene”, siger Vagn
Lundsteen.

Der var ikke mindre end 15 eksperter på podiet i løbet af
mandagen for at fortælle om deres syn på vandplanerne, og flere
eksperter, blandt andet cand. agro Jan Hjeds, satte stort
spørgsmålstegn ved lovligheden af de danske planer, som agronomen
mener er i direkte strid med EU-lovgivningen.

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top