Hjeds: Vandplanerne vedrører hele samfundet

Vandplanerne lider af en række væsentlige mangler, fagligt og juridisk herunder i forhold til Vandrammedirektivet, siger Cand. agro. Jan Hjeds, som mener, at Faktahøringen på Christiansborg den 17. september kan bidrage til at blotlægge fejlene.

 Mandag den 17. september kan vise sig at blive en meget
vigtig dag for landbrugserhvervet i Danmark. Folketingets
Fødevareudvalg og Miljøudvalg har indkaldt til en faktahøring, hvor
etablerede danske forskere, talerør for ny viden og åbenmundede
debattører, der har delt vandene i debatten om vandplanernes
effekt, konsekvenser og virkemidler får mulighed for kort og
præcist at fremføre deres konklusioner til folketingsmedlemmerne.
De to folketingsudvalg mener, der har været så mange modstridende
forklaringer i debatten om vandplanerne, at de nu har valgt at
sætte en dag af til at høre alle parter, så der kan komme klarhed
over, hvad der er fakta, og hvad der blot er en storm i et glas
vand.

“Jeg mener, Faktahøringen på Christiansborg vil bidrage til at
kvalificere vandplanerne ved, at politikerne får mere viden og
bedre indsigt, som er nødvendigt i forbindelse med implementeringen
af vandplanerne”, det siger Cand. agro. Jan Hjeds til www.
baeredygtigtlandbrug.dk

 

Politikerne skal klædes bedre på

Afvandingskanal Nordfyn
Tusindvis af danske grøfter er klassificeret som højt målsatte
vandløb.

Jan Hjeds understreger, at hans primære opgave bliver at bidrage
til at klæde politikerne endnu bedre på med faktuel viden, så de
får bedre forudsætning til at forstå konsekvenserne af vandplanerne
– herunder især den omfattende forsumpning, som bliver den direkte
konsekvens af mindre vandløbsvedligeholdelse.

“Personligt er jeg overbevist om, at høringen vil medvirke til,
at kvalificere vandplanerne ved at bringe fakta og den bedst
tilgængelige viden frem, så politikerne kan se de fatale
erhvervsmæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser
implementeringen af vandplanerne vil få på det nuværende grundlag”,
siger Jan Hjeds.

Vandplanernes vandløbsindsats er et kæmpe problem, der vedrører
hele samfundet. Indsatskravene vil få konsekvenser, der rækker
langt videre end til landbruget, tilføjer Jan Hjeds.

 

Alle konsekvenser skal belyses

Graensevandloeb_Jakob_Tilma_300
Grænsevandløbet, hvor Danmark og Tyskland havde klassificeret
forskelligt.

Ifølge Jan Hjeds trænger vandplanerne voldsomt til at blive
kvalificerede – det vil sige, at implementeringen nødvendigvis skal
finde sted på et grundlag, hvor alle konsekvenser er grundigt
kortlagt og belyst.

“Sådan er det desværre ikke nu. Vandplanerne lider af en række
væsentlige mangler, både fagligt og juridisk, herunder i forhold
til Vandrammedirektivet”, siger Jan Hjeds, og agronomen
understreger, at han tror, at Faktahøringen i høj grad kan bidrage
til at kortlægge og rette disse fejl og mangler.

“Jeg er godt klar over, at folketingspolitikerne ikke kan sætte
sig dybtgående ind i alle de stofområder, som havner på deres bord.
Men jeg har fuld tillid til vores politikere, og jeg har også
tillid til, at de træffer de rigtige beslutninger, når alle de
faglige, miljømæssige, juridiske og økonomiske spørgsmål og
konsekvenser i forbindelse med implementeringen af vandplanerne, er
grundigt belyst. Det mener jeg bestemt, Faktahøringen på
Christiansborg kan bidrage til”, siger Jan Hjeds.

Klik her for at se
video om konsekvenserne af vandplanerne

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top