Mette Gjerskov: Ingen plads til lovbrydere

Randzonelovgivning er vedtaget på et fuldstændig fejlagtigt og udokumenteret fagligt grundlag, og er uden tvivl dette århundrede største og mest kostbare makværk. Det var den klare besked til fødevareminister Mette Gjerskov, da hun mødte 300 meget utilfredse nordjyske landmand fredag eftermiddag i Aalborg.

“Til trods for at skiftende regeringer har brugt udledning af
kvælstof fra landbruget som syndebuk i deres mangeårige kamp for et
bedre vandmiljø, så har vi i dag veldokumenterede faglige beviser,
som stammer fra både regeringens egne såkaldte specialister og fra
uafhængige institutioner som siger, at den hidtidige indsats mod
kvælstof, som har kostet milliarder, ikke har haft nogen som helst
positiv virkning på vores vandmiljø”, sagde svineproducent Erik
Hansen.

“Til gengæld er det blevet så besværligt at være landmand i
dagens Danmark, at man føler sig som en slags forbryder”, fortsatte
han.

Kvælstof er mantra for politikerne
Svineproducent Leif Jensen sagde på mødet, at kvælstof
desværre er blevet et mantra for politikerne, som
bruger landbrugets udledning af kvælstof, hver gang de skal udtale
sig om vandmiljøet. Faktahøringen på Christiansborg viste også med
tydelighed, at de såkaldte specialister ikke have andre løsninger
at byde på, end nok engang at give kvælstoffet skylden.

Nu skulle de bruge an masse af penge og mindst 10-20 år inden de
muligvis ville komme med en eller enden udmelding til politikerne
omkring, hvordan vandmiljøet skulle få det bedre, sagde Leif
Jensen.

“Men sandheden er, at vi uden at rødme kan kalde embedsmændenes
informationer og oplysninger til politikerne for faglig
uredelighed. Deres dokumentation om kvælstof udledningen, er det
rene løgn og latin”, sagde Leif Jensen.

Vejgaard forsamling

Gjerskov: Randzonerne er Ikke landbrugets kop
te

“Jeg ved godt, at randzonerne ikke er landbrugets kop te, men nu
er de vedtaget, og så må I lære at leve med dem. Men jeg kan godt
skære det ud i pap her og nu, at i et demokratisk samfund skal man
overholde landets love, og det gælder også for
randzonerne. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at
jeg er stålsat når det gælder landets love. Så dem der trodser
randzonelovgivningen kan lige så godt gøre så klart, at de bliver
lukket helt ude, når vi med en forhåbentlig god dialog om kort tid
skal mødes og diskutere fremtidens landbrug”, sagde Mette
Gjerskov.

Fødevareministeren understregede samtidig, at alle de faktuelle
oplysninger som randzonelovgivningen er bygget på, stammer fra
Aarhus Universitet.

“Jeg tror fuldt og fast på, at beslutningen om randzonerne er
blevet en realitet, fordi både denne og den forrige regering – Grøn
Vækst – har følt sig rigtigt godt klædt på til at træffe de helt
rigtige politiske beslutninger. Men skulle der komme ny viden, som
viser, at vi har taget fejl med randzonerne, er jeg selvfølgeligt
parat til at kigge på lovgivningen endnu engang” sagde Mette
Gjerskov.

Fødevareministeren tilføjede, at Danmark har brug for et stærkt
landbrug, og hun vil i hvert fald arbejde for, at landbruget skal
bliver den helt store vækstmotor, som skal hjælpe Danmark ud af den
økonomiske krise.

“For min skyld må landbruget gerne producere alt det, I kan,
bare det ikke går ud over miljøet, så er det helt i orden med mig,
sagde Mette Gjerskov.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top