Peter Gammelgaard: Vanskeligt at sammenligne landene

Peter Gammeltoft, DG i Miljø i EU- Kommissionen understregede, at EU først og fremmest vurderer, hvilken indsats, medlemslandene har lagt for dagen og ikke så meget de nationale målsætninger.

“Fire medlemsstater har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt
deres planer, og flere andre har et meget lavt ambitionsniveau, når
det drejser sig om at implementere Vandplanerne”, sagde Peter
Gammelgaard.

For øjeblikket er Kommissionen godt i gang med at undersøge,
hvor langt medlemslandene er kommet med implementeringen af
Vandrammedirektivet, som er en tung og vanskelig proces, fordi det
er særdeles vanskeligt at sammenligne landenes forhold og tiltag,
sagde Peter Gammelgaard.

EU´s Vandrammedirektiv blev vedtaget i 2000, og her 12 år senere
er planlægningen og implementeringen langt fra på plads, og når det
hele så er kommet på plads, så skal hele øvelsen gentages hvert
sjette år på grund af klimændringer og arealanvendelse, tilføjede
Peter Gammeltoft.

Han understregede samtidig, at vand er en begrænset ressource
som i forhold til energi ikke kan erstattes. Derfor frygtede han,
at vand vil komme under et alvorligt pres i fremtiden, fordi både
den voksende befolkning og ikke mindst erhvervslivet bruger mere og
mere vand.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top