Stig Markager: Efterlyser differentierede virkemidler

De næste vandplaner skal være meget mere målrettede og virkemidlerne differentierede. Det var det klare budskab fra professor, Stig Markager, DCE Århus Universitet under faktahøringen.

“Vores undersøgelser viser, at det er meget forskelligt fra
fjord til fjorde hvilke kvælstofreduktioner, vi har bug for. Nogle
områder kan godt tåle den tilførsel de får, når vandplanerne er
implementeret, og så der andre fjorde, som trænger til to til tre
vandplaner mere for at vi kan komme ned på halvdelen af den
kvælstofs- tilførsel, som vi kender fra i dag”, sagde Stig
Markager

Siden midt firserne er udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet
blevet halveret, således at der nu udvaskes omkring 56.000 tons om
året, og den første tegn på forbedringer av vandmiljøet er begyndt
at vise sige i Limfjorden og Ringkøbing Fjord, men der findes en
række faktorer som gør, at forbedringerne først viser sig med flere
års forsinkelse, sagde Stik Markager.

Min afgørende pointe er, at vi skal se differentieret på, hvad
hver enkelt fjord kan tåles, sagde Stig Markager, som tilføjede, at
skal vi gøre det med en national kvote, så skal den samlede
nationale tilførsel ned på 30.000 tons, og det bliver en dyr
affære, og vil samtidig kræve endnu flere restriktioner fra
landbruget.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top