Vagn Lundsteen: Vi har stor ære af statusrapporten

Bæredygtigt Landbrug er yderst tilfredse med at have sat store fingeraftryk på Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport, og organisationen vil også fremover komme med konstruktive indspil til debatten omkring landbrugets og naturens fremtid i Danmark.

Bæredygtigt Landbrug har presset hårdt på for at få evalueret
indsatsen på miljøområdet i Danmark, og foreningen ser det som en
kæmpe sejr, at mange af de punkter foreningen har bragt ind i
debatten, nu er nedfældet i Natur- og Landbrugskommissionens
statusrapport. Bæredygtigt Landbrug bedyrer nu, at man vil kæmpe
hårdt for at notatets intentioner bliver ført ud i livet. Det siger
direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, efter Natur- og
Landbrugskommissionens statusrapport er blevet offentliggjort.

“Der er taget mange af Bæredygtigt Landbrugs forslag med i
notatet, og vi føler, vi har stor indflydelse på notatets endelige
udformning. Den nye regulering af landbrugsproduktionen bygger jo
på Bæredygtigt Landbrugs tanker omkring, at det er det faktiske tab
af næringsstoffer til omgivelserne, der skal måles på, i stedet for
give samme medicin til alle naturområder, uanset om der overhovedet
har været et problem”, siger Vagn Lundsteen.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at foreningens store arbejde
med at skaffe dokumentation for manglerne i den førte miljøpolitik
og med sin fokus på nye, innovative miljøløsninger har været
kraftigt medvirkende til, at der overhovedet blev oprettet en
Natur- og Landbrugskommission.

Nu skal politikerne tage ansvar
Med statusrapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen bliver der
sat en tyk streg under, at den førte miljøpolitik i Danmark igennem
de sidste årtier langt fra har været optimal, og derfor vil
Bæredygtigt Landbrug nu holde politikerne fast på, at der bliver
sadlet om.

“Vi imødeser med stor forventning at politikerne nu lytter
grundigt til eksperterne, og tager seriøst fat på at implementere
visionerne og den nye strategi for fremtidens miljøforvaltning på
baggrund af notatet. Det er et stort skridt fremad for miljøet og
landbruget i Danmark”, siger Vagn Lundsteen.

Selvom Jørn Jespersen under faktahøringen gjorde det klart, at
der sandsynligvis kommer til at gå et halvt år før anbefalingerne
fra Natur- og Landbrugskommissionen direkte kan føres videre ud i
livet, så håber Bæredygtigt Landbrug at regeringen vil gøre brug af
eksperternes anbefalinger før vandplanerne skal implementeres den
22. december.

Både Kommunernes Landsforening og landbruget har gjort det
klart, at udformningen af implementeringsredskaberne i vandplanerne
er problematiske og at planerne vil få enorme økonomiske og
samfundsmæssige konsekvenser, og Vagn Lundsteen håber derfor, at
regeringen vælger at inddrage statusrapportens konklusioner med det
samme.

“Vi glæder os til at bureaukrati og stramme, forældede regler
bliver afløst af et system, der sætter fokus på problemerne, og
løser dem, hvor de findes. Det vil både samfundsøkonomien, naturen
og landbruget opnå størst gevinst ved”, lyder det fra Vagn
Lundsteen.

Vagn Lundsteen har været medlem af kvælstofudvalget, som har
været nedsat af Natur- og Landbrugskommissionen.

Du kan hente Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport på
hjemmesiden: www.naturoglandbrug.dk 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top