Vandplaner vil koste kommune 150. mio.

Det er på høje tide, at nogen råber vagt i gevær overfor regeringen, som lever i den tro, at alt bliver godt, hvis bare man kan sige, det er grøn politik, siger Anders G. Christensen, (V) Favrskov Kommune.

“Vandplanerne kommer til at koste Favrskov Kommune minimum 150
mio. kr. samtidig med, at kommunen må vinke farvel til snesevis af
gode, trygge arbejdspladser”, det siger Anders G. Christensen,
gruppeformand for Venstre i Favrskov byråd til baeredygtigtlandbrug.dk

Anders G. Christensen understreger, at flertallet i byrådet i
Favrskov Kommune med Socialdemokraterne og SF i spidsen er
overbeviste om, at kommunens økonomi sagtens kan løfte den store
opgave at implementere vandplanerne, men her mener Venstre, at de
går grueligt galt i byen.

“Favrskov Kommune har sammen med en lodsejer prøvet at etablere
et vådområde som en del af vandplanerne, hvor kommunen og
landmanden skulle deles om udgifterne. Projektet var det, jeg vil
kalde i miniskala, men det kostede alligevel kommunen så mange
penge i erstatning til lodsejeren, at det er og bliver det eneste
forsøg af sin slags i vores kommune. For udgifter i den
størrelsesorden, kan vi slet ikke hamle op med”, siger Anders G.
Christensen til baeredygtigtlandbrug.dk.


Krone for krone
I Kommunernes Landsforening er der bred enighed om, at
implementeringen af vandplanerne først går i gang, når kommunerne
har fået en bindende aftale med staten om, at kommunerne skal
kompenseres krone for krone. Men i Favrskov kommune har
venstremanden mere end svært ved at se, hvor pengene skal komme
fra.

“Hvor skal politikerne finde de mange milliarder, som
vandplanerne kommer til at koste statskassen i disse krisetider,
hvor alle offentlige kasser er tomme”, spørger Anders G.
Christiansen.

Anders G. Christensen understger, at venstre politikerne i
Favrskov Kommune frygter meget for de mange, store, negative
konsekvenser, som den dårlige vandløbsvedligeholdelse vil få for
kommunen.

“Randzonerne bliver et dyrt bekendtskab for vores kommunen, men
jeg frygter, at oversvømmelser og forsuring af landbrugsjorden på
grund af dårlige vandløbsvedligeholdelse, bliver en endnu større
udgiftspost”, siger Anders G. Christensen.

“Vandplanerne vil alt andet lige medføre, at store
landbrugsarealer i Favrskov kommune ikke vil kunne dyrkes.
Resultatet er, at landmændenes produktion falder, og det betyder
tab af arbejdspladser i primærerhvervet og i den store underskov af
servicefag, som er meget afhængige af landbruget”, siger Anders G.
Christensen.

Vandrammedirektivet strammet til det yderste
“Venstre i Favrskov Kommune er mere optaget af, at sikre
fast arbejde til borgerne i kommunen end at overimplementerer EU´s
Vandrammedirektiv. Rundt omkring i Europa kan vi se, at man ser
mere lempeligt på direktivet, mens man herhjemme strammer
implementeringen af Vandrammedirektivet til det yderste, samtidig
med at man dykker ned i de mindste detaljer”, siger Anders G.
Christensen.

Anders G. Christensen lægger megen vægt på, at Venstre i
kommunen meget gerne vil passe på vandløbene og vandmiljøet, men at
det alligevel er på høje tide, at nogen råber vagt i gevær overfor
regeringen, som lever i den tro, at alt bliver godt, hvis bare man
kan sige, det er grøn politik.

“Jeg forstår heller ikke, at regeringen har besluttet, at der
skal etableres 50.000 HA randzoner. NIRAS har dokumenteret, at med
at bruge de såkaldte intelligente værktøjer, kunne vi nøje med
20.000 HA randzoner samtidig med, at kvaliteten af vores drikkevand
ikke ville forværres. Så hvorfor ikke vente på resultaterne fra de
mange andre værktøjer, som kan vise sig at være så positive, at vi
helt kan undvære de forhadte randzoner.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlanbrug.dk

Scroll to Top