Vagn Lundsteen: Pressen har sovet i timen

Havde pressen været mere kritisk og objektiv i deres behandling af landbruget, så havde Danmark haft en helt anderledes vandmiljøpolitik herhjemme. Det skriver Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, i notatet ”Notat omkring effekt af de danske vandmiljøplaner og den manglende opfølgning” i forbindelse med, at organisationen den 25. oktober stævnede staten for de danske

“Pressen har i den grad sovet i timen. Havde vi haft en årvågen,
objektiv presse, som havde været sin opgave voksen, havde
skriverkarlene allerede for mange år siden taget de kritiske
briller på, og bedt om faglige, konkrete informationer fra
embedsmændene og politikerne om, hvorfor det er landbruget og alene
landbruget, som i en lang årrække har fået skylden for forureningen
af vores vandmiljø”, det siger Vagn Lundsteen i forbindelse med at
foreningen har stævnet staten for at få de danske særregler for
fastsættelse af normer for gødskning med kvælstofholdigt gødning
erklæret for ugyldige.

Vagn Lundsteen tilføjer, at hvis pressen havde været mere
kritisk, når det gælder vores samlede vandmiljøpolitik, så havde de
mange vandmiljøplaner aldrig set dagens lys og dermed var de mange
indgreb og stramninger mod landbruget på miljøområdet heller aldrig
blevet til virkelighed.

Forfejlet vandmiljøpolitik
“Hvis journalisterne bare havde brugt en smule tid på at
undersøge, hvordan man finder løsninger til forbedringer af vand-og
havmiljøet i vores nabolande, kunne mange af disse resultater været
brugt af politikerne i den danske vandmiljøpolitik til glæde og
gavn for miljøet, landbruget, statskassen og resten af
erhvervslivet”, siger Vagn Lundsteen.

Til gengæld mener Vagn Ludnsteen at vi har fået en
vandmiljøpolitik herhjemme, der enøjet gør landbruget til den store
miljøsynder, uden at embedsmændene og politikerne har de faglige
argumenter er på plads.

“De mange stramninger, som har ramt landbruget i en lang årrække
på grund af den førte vandmiljøpolitik, har forværret erhvervets
konkurrenceevne og indtjening i en sådan grad, at det har kostet
tusindvis af tvangsauktioner og fallitter, samtidig med at store og
mindre pengeinstitutter har været nødt til at dreje nøglen om,
fordi landmændene ikke har været i stand til at tilbagebetale deres
lån” siger Vagn Lundsteen.

“Havde vi en vågen og objektiv presse, som havde brugt deres
kræfter på at samle fakta i stedet for at udpege landbrugets
anvendelse af gødning som hovedsynderen, så havde politikerne været
klædt betydeligt bedre på, og så havde de næppe besluttet at
etablere den ene vandmiljøplan efter den anden. Vandplaner, som har
kostet milliarder og atter milliarder, men uden at vandmiljøet har
fået det bedre, siger Vagn Lundsteen.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top