Bæredygtigt Landbrug anker afgørelse

Bæredygtigt Landbrug fastholder, at det var injurierende, da den daværende direktør for Danmarks Naturfredningsforening udtalte, at 400 vandboringer årligt lukkes på grund af landbrugets sprøjtegifte og anker sagen.

Retten i Roskilde frifandt mandag den tidligere direktør for
Danmarks Naturfredningsforening, René la Cour Sell, for injurier.
Sagen blev anlagt efter la Cour Sell i marts 2010 var citeret for
følgende i LandbrugsAvisen:

“Der er lukket 400 drikkevandsboringer de senere år –
eller måske er det 300 – på grund af landbrugets
sprøjtegifte”.

Retten fandt altså ikke, at udtalelsen var injuerende, men
Bæredygtigt Landbrug holder fast og anker afgørelsen hurtigst
muligt.

“Det er vigtigt for os at pointere, at René la Cour Sell
ikke har kunne dokumentere sine udtalelser, og at han ene og alene
er blevet frifundet på baggrund af, at retten har vurderet, at man
gerne må sige, at landbrugets forurening er skyld i, at der hvert
år lukkes i hundredevis af drikkevandsboringer, uden at skulle
dokumentere dette. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, da René la
Cour Sell og andre tilsvarendes udtalelser er skadelige for vores
landbrugs renommé. Den slags påstande skal dokumenteres eller
hurtigst muligt afkræftes, da de danner baggrund for en skadelig
opfattelse af landbrugets påvirkning af miljøet,” siger direktør
Vagn Lundsteen og fortsætter:

“Når man som direktør for en så stor interesseorganisation
udtaler sig, så har man mange tilhørere og stor indflydelse på
meningsdannelsen, både i befolkningen og blandt politikere. Derfor
skal man kunne dokumentere sine udtalelser.”

Sagsforløbet kort
Bæredygtigt Landbrug mente, at René la Cour Sells udtalelse var
krænkende for landbruget og bad gentagne gange René la Cour Sell om
at trække sin udtalelse tilbage, hvilket blev afvist af Danmarks
Naturfredningsforening. Bæredygtigt Landbrug forsøgte i første
omgang at indgå forlig i sagen, men forliget blev afvist af René la
Cour Sell, og derfor skulle sagen afgøres af en dommer ved retten i
Roskilde den 8. oktober, med domsafsigelse den 5. november.

I retten vidnede René la Cour Sell som privatperson, da han
afgik som direktør i Danmarks Naturfredningsforening i april måned
og Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, afgav
forklaring på vegne af Bæredygtigt Landbrug.

Under retshøringen blev René la Cour Sell adspurgt af sagsøgers
advokat, om han kunne forelægge bevis for sin påstand om, at der er
lukket 400 – eller 300 drikkevandsboringer de senere på grund af
landbrugets sprøjtegifte, og svaret fra René la Cour Sell i retten
var et klart “Nej”.

René la Cour Sells advokat satte spørgsmålstegn ved, om
Bæredygtigt Landbrug overhovedet var søgsmålsberettiget til at føre
sagen, da forsvaret ikke mente, at søgsmålet kunne begrundes i
foreningens vedtægter, og så blev det fra forsvarets side anført,
at René La Cour Sell udtalelse var i almenvældets interesse,
hvorfor det blev fremført, at den tidligere direktør skulle have
meget vide rammer at udtale sig indenfor.

Fra anklagerens side accepterede man, at der er vide rammer at
udtale sig inden for når man udtaler sig om beskyttelse af naturen,
men at det ikke er foreneligt med en præcis angivelse af at 400
eller 300 vandboringer årligt lukkes som følge af landbrugets
sprøjtemidler. Bæredygtigt Landbrug krævede dokumentation for
påstanden, men tallene blev af forsvaret ikke bekræftet i retten,
da der aldrig er lavet en præcis kortlægning af, hvor stor en andel
af de lukkede vandboringer lukkes på grund af et for højt indhold
af pesticider, og derudover er der ikke lavet en opdeling af, hvor
mange af pesticidfundende der skyldes landbruget. Her fremførte
Bæredygtigt Landbrug i retten, at kommunerne, private haveejere og
statsbanerne står for en stor del af det danske pesticidforbrug, og
derudover fremførte Bæredygtigt Landbrug kortmateriale, der viser,
at de fleste pesticidfund havde fundet sted i byzoner.

Ifølge Vagn Lundsteen vil en vundet sag fjerne fundamentet for
en lang række tiltag mod landbrugets anvendelse af pesticider. Når
det kan dokumenters, at maksimalt fem boringer lukkes om året på
grund af pesticider, og at kun et fåtal er midler, som vi i dag
anvender, er der ikke længere basis for særafgifter på danske
pesticider, 25 meter dyrkningsfrie zoner rundt om vandboringer og
andre skrappe særregler for danske landmænd.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Lene Skriver Bak,
lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top