la Cour Sell frifundet for injurier – ikke for at tale usandt

Retten i Roskilde frifandt mandag René la Cour Sell efter han havde udtalt sig om lukninger af vandboringer. Udtalelsen var ikke injurierende, men den var heller ikke sand

I marts 2010 udtalte den daværende direktør for Danmarks
Naturfredningsforening, René la Cour Sell, at 300-400 vandboringer
blev lukket på grund af landbrugets sprøjtegifte.

Han kunne eller ville ikke dokumentere sine påstande, og det fik
Bæredygtigt Landbrug til at sagsøge han for injurier. Sagen blev
afgjort i Retten i Roskilde mandag, og her blev den tidligere
direktør frifundet. Retten mente ikke, at udtalelsen var
injurierende. Men det betyder ikke, at retten gav René la Cour Sell
ret i hans udsagn.

Bevisbyrden for, at la Cour Sells udtalelse var forkert, havde
retten pålagt Bæredygtigt Landbrug, og i domsafsigelsen skriver
retten:

“Der er ført bevis for, at det ikke kan dokumenteres, at 300
drikkevandsboringer er blevet lukket som følge af landbrugets
anvendelse af sprøjtemidler inden for hverken de seneste 5 eller 10
år. Der er herefter ikke ført bevis for udtalelsens rigtighed.”

René la Cour Sell har altså udtalt sig i strid med
sandheden.

“Vi er meget tilfredse med, at retten har fastslået, at René la
Cour Sell ikke kunne dokumentere sine påstande, ” siger Bæredygtigt
Landbrugs direktør Vagn Lundsteen.

Vil anke sagen
Bæredygtigt Landbrug har besluttet, at anke afgørelsen, som man
stiller sig uforstående overfor.

“Vi er af den opfattelse, at når en direktør for en så stor
interesseorganisation udtaler sig så kompromitterende og med så
store konsekvenser for erhvervets økonomi, kan det medføre
nervøsitet blandt befolkningen og beslutningstagere, der kan tænke,
at der næppe går røg af en brand uden, der er ild. Vi må erkende,
at vi ikke har været gode nok til at få tilstrækkeligt fokus på de
skadelige effekter af René la Cour Sells udtalelser,” forklarer
Vagn Lundsteen.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top