Langt de fleste pesticidrester findes i udenlandsk frugt og grønt

Debatten om landbrugets forbrug af pesticider er blusset op igen, efter Miljøstyrelsen kunne fortælle, at landbruget bruger flere og flere pesticider. Professor i miljømedicin siger, at langt de fleste pesticider er at finde i de udenlandske fødevarer

“Hvor de så end kommer fra, så er pesticider giftige specielt
for fostre og børn. Vi må derfor sikre, at lokalbefolkningen og
forbrugerne i det hele taget ikke bliver udsat for pesticider,”
siger Philippe Grandjean, professor og forskningsleder i
miljømedicin på Syddansk Universitet.

Han tilføjer, at det specielt er hjernens udvikling og
kønsudviklingen, som er sårbare overfor pesticider.

“Den almindelige forbruger er til daglig udsat for pesticider,
som findes i restmængder specielt i frugt og grønt og især i de
importerede fødevarer. Nogle pesticider er givetvis farligere end
andre, men de mest bekymrende stoffer er organofosfat, karbamat- og
pyrethroid, som er insekticider og dithiokarbamat-  og
azol-fungicider, samt triazin- og phenoxy, der er herbicider,”
siger Philippe Grandjean. 

“Problemet med pesticidrester i fødevarer er et globalt problem.
Det er ikke kun i Danmark, at man i en lang årrække har arbejdet
med at begrænse forbruget af pesticider. Det samme gør sig også
gældende i EU, dog uden at det samlede forbrug af pesticider er
faldet synderligt,” siger Philippe Grandjean.Nye
produkter 

Philippe Grandjean understreger, at de færreste af disse stoffer
er undersøgt til bunds for de skadelige virkninger, som forskerne i
øjeblikket er meste bekymrede for, og at der hele tiden kommer nye
produkter på markedet samtidig med, at andre bliver udfaset.

Han tilføjer, at han for nogle år siden var inviteret til at
forelæse i Europa-Parlamentet, hvor politikerne have besluttet at
forbyde pesticider, der kan skade hjernens udvikling eller virke
hormonforstyrrende. Men denne beslutning blev afvist af
Ministerrådet.

Kønsudvikling og hjerneudvikling er
påvirket

Helle Raun Andersen, lektor i Miljømedicin ved Syddansk
Universitet siger, at de undersøgelser, forskerne har foretaget
herhjemme af børn som i fostertilstand har været udsat for
pesticider, fordi mødrene har arbejdet på gartneri under
graviditeten tyder på, at kønsudvikling og hjernes udvikling er
påvirket hos denne gruppe børn sammenlignet med børn, hvis mødre
havde arbejdet steder i gartneriet, hvor man ikke brugte
pesticider.

Helle Raun Andersen siger, at der i øjeblikket ikke findes
undersøgelser herhjemme, som viser, om børnene på landet, der hvor
man for alvor gør brug af pesticider, er mere udsat for eller mere
påvirket af pesticider end børn, som bor i byområder, men at det
kunne være interessant at undersøge.

“I USA, nærmere betegnet i Californien, har man foretaget
undersøgelser af landbrugsmedarbejdere og deres børn, og her viser
undersøgelserne, at der en sammenhæng mellem, hvor meget mødrene
var udsat for specielt insektmidler i graviditeten og udviklingen
af børnenes nervesystem. Mødrene udsættelse for pesticider blev
målt i urinprøver indsamlet under graviditeten. Tilsvarende
undersøgelser kunne også være interessante at foretage i Danmark,”
siger Helle Raun Andersen.

Har ikke nævnt farlige stoffer
Dagbladet Politiken kunne i torsdags fortælle, at landbruget
bruger flere pesticider en nogensinde.

I den forbindelse havde avisen en udtalelse fra konsulent i
DANVA, Claus Vangsgård, som ifølge Politiken sagde følgende:

“Alt andet lige betyder stigningen af pesticider fra landbruget
en større risiko for forureningen af grundvandet med farlige
stoffer”.

Det citat kan Vangsgård ikke genkende.

“Jeg har aldrig sagt ‘farlige stoffer’, for når det kommer til
de helbredsmæssige konsekvenser af forureningen af vores
drikkevand, så er det ikke DANVA, der skal udtale sig, men dem, der
arbejder med sundhed og sikkerhed af vandkvaliteten,” siger Claus
Vangård til baeredygtigtlandbrug.dk

Til gengæld har jeg sagt, at der findes pesticidrester i
vandboringer, og det er for de fleste en gammel nyhed, siger Claus
Vangsgård.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk
Modelfoto: Stock.xchng 

Scroll to Top