Massiv opbakning til medlemsmøde i Agerskov

Der var fuldt hus på Agerskov Kro, da Bæredygtigt Landbrugs advokat torsdag informerede om foreningens verserende retssager mod den danske stat. Sønderby fortalte den fyldte krostue, hvor de to retssager, Gødningssagen og stævningen af staten for vandplanerne, står nu, efter retssagerne blev startet den 25. oktober og 27. april.

Advokaten slog straks fra start helt fast, at Danmarks særregler
på gødningsområdet og i forbindelse med vandplanerne ikke følger
EU’s anvisninger, og derfor bryder den danske stat altså
EU-lovene.

Sønderby viste de 350 fremmødte medlemmer af Bæredygtigt
Landbrug billeder af den fremskredne forsumpning af det danske
landskab, og han gjorde det klart, at det er de danske særregler,
der har forsaget de problemer, der koster danske landmænd
milliarder af kroner hvert eneste år.

Tal højere!
Sønderby Agerskov

Hans Sønderby fremlagde teksten fra Vandløbsloven, hvorved det
blev helt tydeligt, at der er skabt ændringer i den danske
lovtekst, der markant ændrer vilkårene for at drive landbrug på
drænede arealer i Danmark. Hans Sønderby gav landbruget en stor del
af skylden for, at man er havnet i den nuværende situation, som han
mener burde være afværget langt tidligere.

Sønderby fortalte, at de punkter, Bæredygtigt Landbrug har
sagsøgt staten for, er direkte årsag til, at proteinindholdet i
korn er så lavt, at danske landmænd er tvunget til at importere
soya-protein fra Sydamerika. Og så lavt, at dansk hvede har for
ringe kvalitet til at det kan bruges til brød, med mindre det
blandes med eksempelvis tysk mel.

Ifølge Hans Sønderby er fejltolkningerne meget klare i en
direkte sammenligning med forholdene i Tyskland, og da
konsekvenserne er uoprettelige for landbrugsproduktionen i Danmark
er han fuldstændig sikker på, at Bæredygtigt Landbrugs medlemmer
vinder sagen, og advokaten mener fortsat, at foreningen vil opnå
opsættende virkning, da situationen for dansk landbrug er meget
kritisk. Hans Sønderby fortalte også om de bureaukratiske og
tekniske løsninger, som lige nu er kastebold imellem stat og
kommuner, og han opfordrede til, at medlemmerne får vist
politikerne, hvor galt det reelt står til i landbruget på grund af
vandplanerne, randzoneloven og gødningsreglerne.

Retssagen om vandplanerne og randzonelovgivningen ligger lige nu
ved Vestre Landsret i Viborg, mens Gødningssagen ligger til videre
behandling ved Retten i Hjørring.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top