Pesticidafgifter og kvælstofnormer skyld i stigende salg af pesticider

Ny statistik fra Miljøministeriet viser, at salget af pesticider er steget og det vækker bekymring hos politikere og eksperter. Bæredygtigt Landbrug maner til besindighed og peger på kvælstofnormerne og kommende afgifter som udslagsgivende

Miljøministeren og danske eksperter er bekymrede over den
stigning i salget af pesticider, som en ny undersøgelse fra
Miljøministeriet viser.

Naturligvis skal grundvand og vandmiljø beskyttes, men direktør
i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen bliver hverken oprørt eller
forskrækket over de nye tal.

“Bryder man statistikken ned, ser man tydeligt, at det er salget
af herbicider, populært kaldet ukrudtsmidler, der er steget. De
øvrige er stort set uforandrede. Herbicider som bruges i landbruget
måles ikke i vores grundvand og er kun skadelige for vandmiljøet,
hvis man direkte sprøjter ud over vandmiljøet. Og vi sprøjter jo
ikke ud over vandet,” siger Vagn Lundsteen.

Kommende afgifter fører til hamstring
Stigningen i salget kan ifølge direktøren forklares ganske
enkelt.

“Miljøministeren har igen og igen truet med højere afgifter på
pesticider, og på netop de to mest brugte herbicider, Stomp og
Boxer, regner man med afgiftsstigninger på 600 procent, så midlet
stiger fra 75 kr./l til 4-500 kr./l. Det kan jo mærkes i
landmændenes økonomi, så vi er enige med Landbrug og Fødevarer i,
at det logiske valg er at købe lidt ekstra nu og have det på lager
til næste år og året efter,” forklarer Vagn Lundsteen.

I rapporten fra Miljøministeriet fokuserer man også på
udviklingen i behandlingshyppighed, altså hvor mange gange en mark
sprøjtes. Tabellen viser en klar stigende tendens. Det er også
ganske logisk, mener Vagn Lundsteen:

“De lave kvælstofkvoter medfører mere åbne marker, hvor lyset
nemmere kan komme ned til jordbunden. Det medfører mere ukrudt, og
dermed øget behov for herbicider. Tidligere kunne landmanden nøjes
med at sprøjte én gang om året, men med de åbne marker, kan han se,
at det ikke længere er nok, hvis han vil have et ordentligt
udbytte.”

Ministrenes bekymring skudt over mål
Miljøminister Ida Auken siger i en pressemeddelelse, at
‘danskernes sundhed og vores natur bliver markant mere belastet af
sprøjtemidler end for blot fem år siden. Det er den helt forkerte
vej, og derfor stopper det nu’.

Den udtalelse får Vagn Lundsteen til at sukke.

“Hvis man ser på salget af pesticider over tid, kan man se, at
der også i 1995 var en stor stigning i salget. Dengang indførte man
den første pesticidafgift. I året efter var salget tilsvarende
lavt. Jeg er ikke synsk, men jeg forestiller mig, at noget
tilsvarende kunne ske igen,” forklarer direktøren og
fortsætter:

“Danske fødevarer er blandt de i verden med det laveste indhold
af pesticidrester. Der måles langt mindre i de danske fødevarer end
i de udenlandske. Dansk landbrugs brug af pesticider udgør ingen
trussel mod drikkevandet, fødevarerne eller sundheden. Tværtimod
sikrer den målrettede og begavede anvendelse af pesticider i
afgrøderne gode, sunde danske fødevarer uden toksiner eller
skadedyr,” siger han.

Også fødevareminister Mette Gjerskov har udtalt sig om
rapporten. Hun mener, at ‘landmændene hurtigst muligt skal tilpasse
forbruget af sprøjtegift til den kommende afgift’ og i øvrigt
skifte over til de midler, der har den laveste afgift.

Ministerens udtalelser bliver ikke vel modtaget hos Bæredygtigt
Landbrug og Vagn Lundsteen.

“Danske landmænds forbrug af pesticider er langt under det
økonomiske optimum. Det koster landbruget mange penge hvert år, at
vi ikke sprøjter optimalt for at beskytte afgrøderne. Alligevel
holdes pesticidforbruget på et lavt niveau, og det burde man rose
landmændene for, frem for at hænge dem ud som store syndere.”

Pesticider er uundværlige
Danske landmænd har en frugtbar og gunstig jord til landbrug. Den
kræver forarbejdning og hårdt arbejde, og direktøren i Bæredygtigt
Landbrug er ikke i tvivl om, at de danske landmænd yder deres
allerbedste. Hver dag. Men hvis det skal være muligt at leve af at
dyrke jorden i Danmark, kan pesticider ikke undværes, påpeger
han.

“Det er ikke for sjov, når landmænd gerne vil omtale pesticider
som planteværn. Vi bruger pesticiderne til at beskytte vores
afgrøder mod svamp og insekter og anden dårligdom, og til at sikre
udbytter, vi kan leve af. Der er ingen landmænd, der sprøjter for
sjov. Du skal huske, at det er en udgift – en stigende en af
slagsen – hver gang, vi sprøjter marken.” 

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top