BL har samlet tre millioner til retssager

Bæredygtigt Landbrug har rundet tre millioner kroner i donationer til retssager imod den danske stat. Landmændene fører sagerne, da de mener, at danske regler er i strid med såvel dansk som europæisk lovgivning på landbrugsområdet.

Selvom vandplanerne den 3. december blev kendt ugyldige af
Natur- og Miljøklagenævnet, så stopper Bæredygtigt Landbrug ikke
den juridiske kamp for at omstyrte planerne helt. Siden den 1.
november har medlemmerne doneret 1,9 millioner kroner til
foreningen, og dermed har landmændene nu samlet i alt 3.1 millioner
kroner sammen til at føre tre verserende retssager for.

De mere end 4.000 medlemmer af landbrugsorganisationen
Bæredygtigt Landbrug vil ikke nøjes med den udsættelse af høringen,
som miljøminister Ida Auken (SF) har stillet landbruget i udsigt i
forbindelse med vandplanerne. De vandplaner, som landbruget har
beregnet vil koste flere hundrede millioner kroner for det danske
samfund, hvis de bliver gennemført i den nuværende form. Derfor
kræver foreningens medlemmer, at de nuværende, fejlbehæftede
vandplaner tages af bordet, og så kræver Bæredygtigt Landbrug, at
landmændene bliver taget med i udformningen af de nye vandplaner,
siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Vagn 4. december

“Vi skal undgå at vi igen kan komme til at stå i en situation,
hvor skrivebordsbeslutninger og modelberegninger ligger så fjernt
fra virkeligheden, som det har været tilfældet med de planer, som
miljøministeren den 22. december 2011 indsendte til EU”, siger Vagn
Lundsteen.

I landbrugsorganisationerne Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og
Fødevarer er man i fuld gang med at finde alternative løsninger til
de vandplaner, som netop er blevet kendt for ugyldige. Hos
Bæredygtigt Landbrug arbejder man blandt andet på en model, som
præcist kan måle miljøbelastningen for det enkelte landbrug, og ved
at bruge et så detaljeret redskab vil foreningen standse den meget
restriktive miljøindsats, vi ser i dag, hvor alle skæres over én
kam, og hvor indsatsen ikke bunder i den konkrete miljøbelastning,
og overgå til en model, hvor forureneren betaler.

“Hos Bæredygtigt Landbrug fortsætter vi ufortrødent den
juridiske kamp indtil vi lever op til EU’s harmoniseringsregler,
som siger, at man ikke kan påføre et erhverv så store
konkurrenceforvridende restriktioner, som dansk landbrug i dag er
udsat for. Vi stiller os ikke med korslagte arme, men arbejder på
en lang række nye tiltag på miljøområdet, som både miljøet og
landbruget kan få gevinst af”, siger Vagn Lundsteen.

Natur- og Miljøankenævnet kendte den 3. december vandplanerne
for ugyldige med baggrund i gennemgangen af syv høringssvar, der
blev afleveret i forbindelse med en høringsperiode på blot otte
dages varighed fra den 2. december til den 10. december 2011. Mere
end 4.000 lodsejere klagede ved den lejlighed over de modificerede
vandplaner, som Bæredygtigt Landbrug vurderede, ville betyde at
500.000 hektar landbrugsjord ville blive ødelagt, samtidig med at
lodsejere i tusindvis ville opleve hyppige oversvømmelser. Kun syv
af de mere end 4.000 klagere har indtil nu modtaget svar på deres
klage.

Bæredygtigt Landbrug har lige nu tre verserende retssager, den
ene er anken af injuriesagen imod tidligere direktør i Danmarks
Naturfredningsforening René La Cour Sell, imens de to andre er
stævninger af den danske stat for brud på EU-reglerne i forbindelse
med tiltagene i “Grøn vækst”, Randzoneloven og vandplanerne, og
senest har foreningen den 25. oktober stævnet staten for de danske
særregler på kvælstofområdet.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top