Kvæg- og svine-bønder støtter Bæredygtigt Landbrugs retssager

Landsforeningen af Danske Svineproducenter og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter bakker op om Bæredygtigt Landbrugs retssager mod staten.

Bæredygtigt Landbrug har anmodet Danske Svineproducenter
og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter om at biintervenere i
deres retssager mod staten. Årsagen til det er, at man ønsker at
give sagerne mere organisatorisk tyngde og gøre de to foreningers
netværk og faglige ekspertise tilgængeligt for advokaten, der fører
sagen. At sagerne får et positivt udfald er af afgørende betydning
for alle, der har landbruget som hovederhverv, og det har derfor
også været naturligt at formalisere samarbejdet om at vinde
sagerne.

Drøftelserne om at indtræde i sagerne startede, inden
myndighederne trak vandplanerne tilbage, men myndighederne kan lige
så godt forberede sig på at møde alle tre organisationer – også i
en ny vandplansag, hvis de vælger at genfremsætte dem uden at have
lovliggjort dem.

– Danske Svineproducenter har erfaring med at føre sager mod
myndighederne, og ved, at man ikke kan overdrive hverken sin
forberedelse eller sit engagement, udtaler Danske Svineproducenters
formand Henrik Mortensen. Når man vælger retssalene som kamplads
skal man være klar til at gå langt og med tung oppakning. Det har
derfor været naturligt for os at give vores opbakning og stille
vores erfaring til rådighed, for sagerne skal vindes.
 
– Hvis vi fortsat skal have et stærkt dansk landbrug, er vi
afhængige af at have de samme produktionsbetingelser som i de andre
EU-lande. Vi har vurderet, at en af de ting, som vi kan gøre for at
få det, er at støtte op om de retssager, som Bæredygtigt Landbrug
har startet, udtaler Kjartan Poulsen fra Landsforeningen af Danske
Mælkeproducenter.
 

Flemming nov 2012

– Når man har slået et stort brød op, er det rart at kende nogle,
som vil hjælpe med at bage, siger Flemming Fuglede, formand for
Bæredygtigt Landbrug. Vi er glade for, at LaDS og LDM har fulgt
vores opfordring, og nu bakker op om retssagerne. Selv om det
stadig er os og vore medlemmer, der står for finansieringen, så
betyder de andres opbakning med råd og dåd, at vores modpart er
nødt til at tage sagerne endnu mere alvorligt. De tre
organisationer udgør tilsammen en faktor, der ikke er til at komme
uden om.

Scroll to Top