Tema om ionisering: Alfreds afgrøder

Danske landmænd skal hver dag løfte overliggeren, når miljøhensyn, dyrevelfærd og indtjening skal gå op i en højere enhed. Det er ofte nødvendigt at tænke nye konstruktive løsninger ind i produktionen. Mød bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Alfred Tværsig Olesen, der på har optimeret sin bedrift ved hjælp af ionisering. Se her, hvordan Alfred har optimeret

Umiddelbart kan det lyde lidt hokus pokus-agtigt, men ikke desto
mindre virker det, når plante- og svineavler Alfred Tværsig Olesen
har implementeret ionstave i ethvert led i sin produktion – fra
gyllen i grisestalden til sprøjten på marken og behandling af korn
og foder til dyrene. 

Se her Alfred fortælle om
ionisering og behandling af afgrøder m.m.

Ved at ionisere sprøjten, som bruges i marken, kan Alfred sikre
at sprøjtning rammer målrettet, hvor den skal. Faktisk er det med
den nye teknik lykkes Alfred at reducere tabet til omgivelserne
eller afdriften med 70 til 80 procent, mens planten rammer med en
rate på over 90 procent. Herved bliver tabet til miljøet
minimalt.

Ioniseringen skal fra den kommende sæson benyttes, når kornet
spires, inden det lægges i jorden, mens den positive påvirkning i
dag allerede starter så snart kornet kommer i mejetærskeren. 
Også når det handler om tørring af korn, bruges ionisering. Herved
kan Alfred sparre 15 procent i energi på tørring.

Se her Alfred fortælle om
ionisering og behandling af afgrøder m.m.

Flere videoer med Alfred:
Se også når
Alfred fortæller om ionisering i grisestalden.

Se Alfred fortælle om
ionisering af korn m.m.
 

Scroll to Top