Randzonekompensation kræver fortsat gyldige vandplaner

Bæredygtigt Landbrug ryster ikke på hånden efter fødevareministeren mandag bedyrede, at EU har godkendt den danske kompensationsordning i forbindelse med randzoneloven. Ordningen kræver gyldige vandplaner, og de har lange udsigter, vurderer foreningens advokat.

Kompensationsordningen for udlagte randzoner kræver stadig
gyldige vandplaner, men lovliggørelsen af vandplanerne har lange
udsigter efter Natur- og Miljøklagenævnet i december kendte de
eksisterende vandplaner for ulovlige. Bæredygtigt Landbrug har
anbefalet sine medlemmer ikke at oprette randzoner, og den
anbefaling holder foreningen ifølge direktør i Bæredygtigt Landbrug
Vagn Lundsteen fast ved.

“Kompensationen for randzonerne
kræver at vandplanerne er lovlige. Med to retssager hængende over
hovedet, kan gyldige vandplaner have meget lange udsigter. En ting
er sikker; der kommer ikke gyldige vandplaner inden udløb af
EU-støtte ansøgningsfristen 23. april. Der kommer heller ikke
gyldige vandplaner inden korrektionsperiodens udløb 31. maj, og
eftersom kompensation for randzonerne kræver gyldige vandplaner,
anbefaler vi fortsat landmændene til ikke at oprette randzoner,”
siger Vagn Lundsteen.

Lodsejere ikke forpligtet til at oprette
randzoner

Mandag eftermiddag udsendte
fødevareminister Mette Gjerskov (S) en pressemeddelelse, hvor
ministeren bedyrede, at EU-kommissionen har godkendt den danske
kompensationsordning.

 “Jeg er meget tilfreds med,
at EU-Kommissionen som forventet har givet grønt lys for, at
landmændene får kompensation for randzonerne. Der har været rejst
en masse unødig tvivl om kompensationen, men med meldingen fra
EU-Kommissionen får vi manet den usikkerhed i jorden,” sagde
fødevareminister Mette Gjerskov mandag. Men den udlægning ryster
man på hovedet af hos Bæredygtigt Landbrug.

Vagn december 2012 blitz

“Fødevareministerens udmelding
svarer til, at du sælger din bil. Køberen henter din bil og
fortæller dig herefter, at du får penge, når han har penge. For
øvrigt får du kun en femtedel af hvad bilen er værd. Ville du
handle bil med en sådan køber? Nej, vel. Derfor er danske lodsejere
ikke forpligtet til at lave randzoner.

Uden erstatning eller kompensation, ingen forpligtigelser,”
lyder den kontante udmelding fra Vagn Lundsteen.


Kompensation betinget af gyldige vandplaner

Ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby er forholdet
det, at myndighederne håbede at få accept af, at de kunne få
randzonekompensationsordningen nu og her uden gyldige vandplaner,
fordi de jo nu er ophævet. Altså som om intet var hændt ved
ophævelsen af vandplanerne. Men sådan fungerer lovgivningen ikke
vurderer Hans Sønderby.

 “Det kan de udtrykkeligt
ikke. Kompensationen er betinget af gyldige vandplaner. Det har
Kommissionen fastholdt. Myndighederne kan heller ikke selv betale
pengene, da det ville være ulovlig statsstøtte, og de derfor er
nødt til at opfylde EU-betingelserne,” lyder det fra Hans
Sønderby.

 Med andre ord har danske
landmænd fortsat udsigt til, at de skal se gyldige vandplaner før
de kan få kompensation, og dermed er det – hvis forbeholdet
fastholdes – stadig landmændene, som har risikoen for, at
myndighedernes vandplaner, som har lange udsigter, en dag
anerkendes som gyldige. Ifølge fødevareministerens udmeldinger
mandag skulle lodsejerne kunne få kompensation med tilbagevirkende
kraft, dvs. f.eks. i 2014 for 2013, men det forudsætter igen, at
der eksisterer gyldige vandplaner. 

“Kommissionen har fastholdt, at der skal gyldige vandplaner på
bordet førend der kan gives kompensation, og vi har stadig til gode
at se dem,” lyder kritikken fra Hans Sønderby.

Klik her
for at læse om Bæredygtigt Landbrugs stævning af staten for
randzoneloven

Bjarne Nigaard januar 2013
Chefjurist Bjarne Nigaard fortæller, hvorfor Bæredygtigt
Landbrug har valgt at anlægge randzonesagen

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top