Fødevareministeren skal forklare sig omkring randzoneloven 8. maj

Mette Gjerskov (S) skal den 8. maj lægge alle kortene på bordet foran Folketingets Fødevareudvalg på Christiansborg, efter fem oppositionspartier har krævet vished for, at ministerens udmeldinger vedrørende kompensationsordningen i forbindelse med randzoneloven er i overensstemmelse med EU’s anvisninger.

Solen varsler forår, og samtidig med at den sidste frost er ved at slippe sit tag i jorden, blander traktorernes brummen sig med fuglenes kvidren på landmændenes marker. Det store dilemma for landmændene i førerhusene på traktorerne er nu, om de skal vælge at pløje de meget debatterede randzoneområder op med risiko for at få en bødestraf, eller om de skal vælge at opretholde de 10 meter randzoner, selvom der ikke er meget, der tyder på, at der vil blive udbetalt kompensation for at standse dyrkningen i dem.

Fem partier kræver svar

Presset på fødevareministeren i forbindelse med randzoneloven er steget markant efter de fem oppositionspartier alle har kaldt ministeren i samråd for at får endegyldigt svar på, om kompensationsordningen er godkendt af EU, hvilket ministeren ved gentagne lejligheder har sagt den er. Mødet, hvor samrådsspørgsmålet vedrørende randzoneloven skal besvares, er af Folketingets Fødevareudvalg over for baeredygtigtlandbrug.dk blevet bekræftet til at skulle finde sted den 8. maj.

Fødevareministerens udmelding er blevet stærkt kritiseret af flere eksperter i EU-jura. Blandt andet har juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet, kaldt Mette Gjerskovs udmeldinger om kompensationsordningen for ”Vildledning af Folketinget”, ligesom han den 15. marts over for baeredygtigtlandbrug.dk gjorde gældende, at EU aldrig har godkendt kompensationen i forbindelse med randzoneloven.

“Man siger, at kommissionen ikke har sagt nej til, at det danske system er ulovligt.  Det kommissionen kan forholde sig til, er at de kan sige; I kan ikke udbetale nogen støtte. I det spørgsmål, er der taget stilling til gyldighed. Hvad angår den øvrige del af randzoneloven, der kan kommissionen sige, at det kan vi ikke tage stilling til, men man kan sige, at man har skabt sig et kæmpe problem, for der kan ikke blive udbetalt støtte med tilbagevirkende kraft. Derfor mener jeg, det er indlysende, at man ikke kan skrive det, som ministeren gør,” lød det den 15. marts fra Peter Pagh.

Det er Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Venstre der har krævet et åbent samråd i Folketinget om kompensationsordningen i forbindelse med randzoneloven, mens Enhedslisten kræver en redegørelse fra ministeren omkring kompensationsordningen. De fem partier har krævet, at dokumentationen, der får fødevareminister Mette Gjerskov (S) til at fastholde, at alle de løfter ministeren har afgivet i forbindelse med loven holder vand, bliver fremlagt, så folketingets medlemmer selv kan vurdere, om der er hold i løfterne.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener direktør Vagn Lundsteen, det er meget uheldigt, at kortene først bliver lagt på bordet efter EU-ansøgningsfristen udløber, hvilket betyder, at udfaldet af det åbne samråd den 8. maj under alle omstændigheder kommer for sent for landmændene.

”Det er vigtigt, at vi omsider får en afklaring. Lodsejerne kan ikke være tjent med, ikke at vide, om de er købt eller solgt, men det er højst uheldigt, at EU-ansøgningsfristen, der ligger den 23. april, er overskredet når fakta forhåbentlig bliver lagt på bordet den 8. maj”, siger Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top