Randzoneaktion: Nordjyske landmænd fortsætter kampen

Tvivl om kompensation for anlagte randzoner får nu nordjyske landmænd til at fortsætte kampen mod zonerne. I dag og de kommende dage pløjer de randzoner.

Med såning om hjørnet, to ugers frist for ansøgning af den årlige EU-støtte og et juridisk limbo, om hvorvidt landmændene overhovedet kan modtage kompensation for anlagte randzoner, slår nordjyske landmænd nu bak på lovkravet om 10 meters randzoner. Til gengæld sætter de traktoren i gear og pløjer i dag og de kommende dage deres marker til kanten.

”Vi skal ud at så, og det er den eneste måde, vi kan bevare vores økonomi. For kompensationen kan vi godt vinke farvel til, og derfor pløjer vi nu,” opfordrer landmand Asger Møller Madsen fra marken i Brovst i Nordjylland.

Sammen med flere landmandskolleger på egnen og i resten af Nordjylland er han gået i rette med loven om randzoner, der trådte i kraft 1. september sidste år, og sætter derfor i dag og de kommende dage plovskæret i jorden og pløjer i den forbudte zone.

Det sker efter, der de seneste måneder er opstået tvivl om, hvorvidt de landmænd, der har anlagt randzoner overhovedet vil kunne kompenseres, eftersom kompensationen er betinget af gyldige vandplaner. Og med annulleringen af vandplanerne i december, står danske landmænd dermed i et juridisk ingenmandsland, hvor der reelt er stor usikkerhed om hvorvidt jorden, der med loven er taget ud af dyrkning, kan kompenseres eller ej. 

”Al den her snak om kompensation er jo ikke andet end hensigtserklæringer. Vi aner jo ikke, om vi er købt eller solgt. Jeg tvivler på, vi nogensinde får kompensation, og derfor er det mest sikre at tilså dem. Så ved man da, hvad man har, og det er jo det, man er nødt til at gå efter i disse økonomiske krisetider,” lyder det fra Asger Møller Madsen, der håber flere landmænd vil følge plovfuren og eksemplet fra Nordjylland.

”Man må jo tage ansvar for egen økonomi, og så må vi tage de slagsmål, det giver hen ad vejen. Man kan jo sammenligne vores modstand mod randzoner med en faglig kamp. Og en faglig kamp koster. Det her er landmandens faglige kamp.”

Tror ikke på kompensation

Ifølge flere beregninger står danske landmænd til at miste op mod 7,5 milliarder kroner, som følge af randzoneloven. Asger Møller Madsen står selv til at miste 130.000 kroner, hvis han følger randzonelovens krav om 10 meters dyrkningsfri zoner. Af de 360 hektar landbrugsjord han råder over, skal 28 hektar ifølge loven overgå til randzoner, som så – måske, måske ikke – kan kompenseres.

”De siger godt nok kompensationen kommer med tilbagevirkende kraft, men jeg tvivler efterhånden så meget på, hvad de siger, at jeg ikke tør regne med det. Det eneste sikre, man kan gøre i denne situation, er, at pløje randzonerne og dyrke dem, som man plejer. Så har man da sikret sin indtægt, og det er til at tage og føle på.”

Selv med garanti for kompensation taber Asger Møller Madsen med randzoneloven, som efter hans opfattelse er ekspropriation i forklædning, mere end han eventuelt kan kompenseres for.   

”Skulle jeg kunne få kompensation, så står kompensationen på ingen måde mål med det reelle tab. Det er jo god jord, jeg har. Det var måske noget andet, hvis der var tale om en dårlig sandet jord, men det her er god jord af høj kvalitet.”

Bøjer sig ikke for bøde

Selvom Asger med pløjeaktionen i dag og de kommende dage går i håndgribelig rette med randzoneloven, regner han dog ikke med at få en bøde.

”Hvis jeg får en, så bliver den trukket til allerhøjeste instans, og kan den komme for EU-domstolen, så kommer den det. Jeg har allerede talt med min advokat og han siger, at sådan en sag burde kunne starte direkte i Landsretten,” lyder det fra Asger Møller Madsen.

Gør som I plejer

Vagn Maj 2012

Hos Bæredygtigt Landbrug støtter direktør Vagn Lundsteen aktionen i Nordjylland.

”Nu er vi sikre på, at kompensationsordningen ikke kommer på plads inden d. 23. april, når landmændene skal søge EU-støtte, og så er det endnu mere legalt at dyrke jorden, som man plejer at gøre. Når der ikke er en erstatning og ikke nogen kompensation, så er der heller ikke nogen forpligtigelser ifølge grundloven. Og derfor står det enhver frit at dyrke sine randzoner, som man altid har gjort, ” siger Vagn Lundsteen og fortsætter:

”Jeg tænker, at de mennesker, der har etableret randzoner og ikke dyrker dem, må føle sig snydt, fordi de nu både mister deres indtjening og deres kompensation. Og derfor siger jeg ’held og lykke‘ til landmændene i Nordjylland og håber der er flere, der gør noget tilsvarende.”

Læs også: Fødevareministeren skal forklare sig omkring randzoneloven 8. maj

Af Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top