Vagn Lundsteen: Det haster!

Direktør Vagn Lundsteen kan se flere gode elementer i Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, men understreger, at det haster med at komme i gang

”Det er generelt glædeligt, at kommissionen generelt har taget godt i mod de forslag, som vi lige fra starten har fremlagt,” var meldingen fra Vagn Lundsteen den 18. april, kort efter Natur- og Landbrugskommissionens formand, Jørn Jespersen, havde fremlagt sine anbefalinger til regeringen på Nationalmuseet i København.

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man mange tydelige fingeraftryk på kommissionens endelige arbejde, og især den målrettede regulering af landbrugserhvervet er et paradigmeskifte, som Bæredygtigt Landbrug har kæmpet hårdt for at få på dagsordenen.

”Den målrettede regulering har lige siden starten på Bæredygtigt Landbrug været et af de vigtigste punkter.Vi skal væk fra de stramme ufaglige gødningsregler og andre meningsløse begrænsninger og ind med målrettede tiltag, der bygger på faglighed og som fremmer produktionen, uden at belaste miljøet, lyder det fra Vagn Lundsteen, som dog mener, at der skal gøres meget mere for at styrke landbruget.

”Vi skal væk med randzoner, efterafgrøder og andre begrænsninger, så dansk Landbrug kan gå foran, når der skal rettes op på den danske økonomi. Landbruget kan skabe 30.000 nye arbejdspladser, øge væksten i samfundet med 30 procent, øge eksporten med 42 mia. kroner eller mere. Men det haster for Folketinget at få vedtaget de gode initiativer i forhold til væksten,” siger Vagn Lundsteen og fortsætter:

”Vi glæder os over, at kommissionen ønsker at politikerne skal fjerne uvirksomme og bekostelige indgreb mod erhvervet. Vi vil anbefale, at Folketinget ikke afventer en ny måde at lave en regulering på. Vi anbefaler at fjerne kvælstofreglerne med det samme og senest pr. 1. august”.

 

Godt landmandskab vejen frem

Vagn Lundsteen frygter, at der nu kommer til at gå en rum tid, inden de nye anbefalinger kan blive taget i brug, og derfor har direktøren anbefalet, at de nuværende, skadelige regler, tages af bordet, når det nu er gjort klart, at de hører fortiden til. Dette ønske kunne kommissionens formand dog ikke opfylde, og både Jørn Jespersen, fødevareministeren og miljøministeren fortalte efter præsentationen til baeredygtigtlandbrug.dk, at de nuværende regler fortsætter indtil de nye regler er klar til brug. Og det er ifølge Vagn Lundsteen et alvorligt problem, da der foregår konkurser i landbruget hver eneste dag, netop på grund af de nuværende regler.

”Vi har allerede EU’s nitratdirektiv, der arbejder ud fra Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab. Det kan vi fint arbejde efter, i den mellemliggende periode, før en ny målrettet miljøregulering kommer på plads. Hvis politikerne skal afvente en ny reguleringsmetode, før man ændrer på de nuværende stramme regler, risikerer vi, at embedsmænd og forskere smider de gode intentioner ned i en syltekrukke. Det kan det danske samfund ikke vente på. Vi må appellere til at de danske politikere denne gang, handler hurtigt og implementer de gode intentioner i Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. 25 års stramme miljøreguleringer af dansk landbrug har ikke haft nogen positiv effekt på vandmiljøet. Danske politikere skylder at handle hurtigt og gøre skaden god igen.”

Af Jakob Tilma & Lene Skriver Bak

Scroll to Top