Sprøjtefri randzoner mod lus hos børn?

Alle kan komme uheldigt af sted med en uovervejet udtalelse. Hvis det sker gentagne gange, er der tale om en tendens. Vagn Lundsteen har i et åbent brev til fødevareministeren anmodet om at hun lægger fakta til grund for sin kritik af dansk landbrug.

I en undersøgelse af ph.d. og lektor i miljømedicin Helle Raun Andersen fremkommer den foruroligende konklusion, at en stor del af danske børn har rester af organofosfat i urinen.

Fødevareminister Mette Gjerskov er hurtigt i medierne med en udmelding:

 – Sagen er den, at man har brugt sprøjtegift i mange årtier og tænkt, at den hellige grav var velforvaret. Men undersøgelser viser jo, at det skal begrænses mest muligt, og det vil regeringen også gøre, siger ministeren. Og fortsætter – Det er derfor, vi gerne vil have sprøjtefrie randzoner og have fordoblet det økologiske areal. Vi vil også have det ind i de offentlige køkkener – i børnehaver, på plejehjem, kantiner, der hvor vi arbejder, der skal mere økologi ind.

Kære Mette Gjerskov. Endnu en gang er du for tidligt ude med dine påstande. Hvis du, som det er kutyme blandt dine ministerkolleger, lige lader data undersøge inden du fremkommer med sådanne påstande, ville det spare dig for en endnu en konfrontation med det erhverv, du er minister for.

Organofosfater bruges ikke længere i landbruget. I dag bruger vi langt mere selektive og mindre giftige insekticider. De såkaldte pyrethoider, udviklet på baggrund af det naturlige stof pyrethrum, har for længst overtaget organofosfaternes rolle som insektmiddel i landbrug, gartnerier – hus og have.

Derimod anvendes organofosfater i stor stil til bekæmpelse af hovedlus hos børn. Specielt malathion anvendes som et effektivt middel.

Nu er det jo ikke første gang, at det kniber med fakta i dine udmeldinger. Effekten af randzonerne, som du stadig påstår vil fjerne 2.550 tons kvælstof. De 100 lukkede vandboringer, som du påstod at landbrugets ”sprøjtegifte” årligt var skyld i. Og påstanden om at landmændene hælder gift og gylle i vandløbene, der slår fiskene ihjel.

Du udtaler, at hvis man skal undgå sprøjtegift i maden, skal man købe økologisk. Iflg. Fødevarestyrelsen 2011, er der pesticidrester i 3,6 procent af de ”økologiske” fødevarer, mens der i danske konventionelle fødevarer ”kun” er en overskridelse af grænseværdien for pesticidrester i 1 procent af prøverne i grøntsager. Og ingen overskridelser i danskproduceret frugt og kornafgrøder. Til sammenligning blev der i et parti tørrede økologiske bønner fra Uganda fundet indhold af malathion (organofosfat) på 0,04 mg/kg. Grænseværdien er 0,02 mg/kg.

Alle kan komme uheldigt af sted med en uovervejet udtalelse. Hvis det sker gentagne gange, er der tale om en tendens. I dit tilfælde er der tale om så mange eksempler, som der må være tale om en bevidst vildledning, med det formål at sætte det erhverv, som du er minister for, i et uheldigt lys på en forkert baggrund.

Jeg kender din forkærlighed for økologi. Det er fint med mig. Jeg deler ikke din holdning, men det giver mig ikke anledning eller lov til at tale nedladende om eller til at lyve om økologer eller folk, der sympatiserer med den økologiske tankegang. Vi har erfaring for at debattere på fakta og holdninger i Danmark. Jeg vil høfligt anbefale ministeren at komme tilbage på dette spor. Det er uværdigt for en minister at bruge den slags ufine midler til at opnå sine personlige mål.

 Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top