Per Clausen inden samråd: Der er brug for afklaring

Torsdag er fødevareminister Mette Gjerskov atter i samråd om randzoneloven. Per Clausen (EL) håber, at der kommer en afklaring omkring kompensationsordningen – og mener, at det er tid til at tage ansvar

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) spurgte i weekenden, om vi ikke havde hørt nok om randzoner nu, men ministeren må væbne sig med tålmod i hvert fald en stund endnu. Når Folketingets udvalg for fødevarer, landbrug og fiskeri er samlet til åbent samråd torsdag, er det nemlig tiende gang, at et samråd handler om randzoneloven.

Per Clausen er medlem af udvalget og er derfor naturligvis også til stede torsdag, hvor ministeren er blevet bedt om at redegøre for det juridiske grundlag for den ny kompensationsordning.

”Det afgørende spørgsmål må nu være at få klarlagt, hvordan den her ordning bliver i praksis. Det er det, der er afgørende for, om ordningen hænger sammen,” siger Per Clausen til baeredygtigtlandbrug.dk.

Enhedslistens ordfører har ikke på forhånd spørgsmål til ministeren.

”Når ministeren er færdig med at svare på samrådsspørgsmål er det jo ikke til at sige, om jeg har supplerende spørgsmål. Det kan jo godt være, at jeg har. Det kommer helt an på hendes svar, vil jeg sige.”

Tid til at tage ansvar
Den nuværende situation, hvor der er tvivl og usikkerhed i erhvervet og blandt politikerne, er ikke god, og Per Clausen mener, at der er brug for en økonomisk afklaring for de berørte landmænd.

Han mener også, at det er på tide, at de mennesker, der har været med til at vedtage randzoneloven, skal tage ansvar. Nu.

”Problemet er jo, at vi nu lider under mindst 20 års forfejlet politik på det her område, fordi man er gået efter generelle løsninger og modeller i stedet for at gå efter selektive ordninger, som var målrettet landbruget. Det bærer landbrugsorganisationerne og et meget stort flertal af de politiske partier i Folketinget et kæmpe ansvar for – at vi er kommet ud i den misere,” siger Per Clausen og fortsætter:

”Jeg synes, at de partier, nemlig Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der har været med til at skabe den her misere, skulle gå mere konstruktivt ind i at løse de her problemer.”

Per Clausen anser samrådet som en kærkommen lejlighed til at bekende fortidens synder og komme konstruktivt videre.

”Jeg håber selvfølgelig, at vi kan få afklaret de sidste udestående problemer, og så kunne det måske være en anledning til, at de politiske partier, der bærer et stort medansvar for at denne her situation er opstået, også anerkender, at de faktisk skal påtage sig ansvar for at finde løsninger – og at disse løsninger ikke bare er at udsætte ethvert indgreb, der kan reducere miljøpåvirkning fra landbruget, for det er jo sådan set eneste bud, de her: Udsætte, udsætte, udsætte. Og det er jo ikke noget svar.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk
Foto: Andreas Bro

Scroll to Top