Professor advarer mod giftig algeinvasion

En invasion af blågrønalger kan føre til mavekneb og irriteret hud, og for hunde, der slubrer de giftige alger i sig i sommervarmen, kan det få fatale konsekvenser. På Bornholm døde en ældre hund lørdag efter at have været i nærkontakt med algerne.

Når kvælstofindholdet i vandet er lavt, og blågrønalgerne breder sig i overfladevandet i såvel søer som ved de danske strande, så kan det være klogt at lade hunden blive på land, selvom en sval tur i vandet kan være tiltrængt i sommervarmen. Ifølge Bornholm.nu døde en 15 år gammel hund lørdag efter nærkontakt med blågrønalgerne langs de Bornholmske kyster, og med varmt vejr i vente vil vi se algerne brede sig til andre dele af landet.

 

Alger i Øresund uge 29 2013

Invasionen af blågrønalger, der trods navnet også kan have farverne gul, rød og grøn, har med den vedvarende sommervarme gunstige vilkår i de danske farvande, og selvom de små kvælstoffikserende alger ikke syner af meget, så har giften fra algerne gennem årene taget livet af flere hunde. Mange hundeejere oplever da også, at familiens yndling på varme sommerdage har kastet voldsomt op efter en tur i vandet, og det har ifølge professor emeritus i Toksikologi og Farmakologi, Folke Rasmussen, en helt naturlig forklaring. 

“Flere blågrønalger kan danne giftstoffer, blandt andre noduralin, som udover kløe og irritation af huden kan give reaktioner fra mave-tarmkanalen hos mennesker og husdyr. Der er i enkelte tilfælde set dødsfald hos hunde i blandt andet Sverige og Danmark,” siger Folke Rasmussen til Bæredygtigtandbrug.dk. 

Det er langt fra alle alger, der er giftige for dyr og mennesker, og faktisk lever en lang række dyr af de grønne alger, og derfor skal man huske at bruge sin sunde fornuft, når man selv eller hunden trænger til en kølende tur i vandet. Og er der tale om grønalger, så er der ifølge Folke Rasmussen ingen fare på færde for hverken dyr eller mennesker. 

“Flere arter af blågrønalger er giftige, det har vi aldrig oplevet med grønalger,” siger Folke Rasmussen. 

Labradoren Thor sendt til tælling af blågrønalger
Vagn Lundsteens gule labrador Thor nyder til hverdag godt af at kunne boltre sig i vandet omkring ejendommen ved Vipperød nær Holbæk, og det bliver gerne til flere daglige ture i både Isefjorden og i bækken, der snor sig igennem haven. Men vandturene sluttede brat sidste sommer, da Thor gentagne gange blev syg og kastede op efter at have drukket af vandet. Thors ejer, Vagn Lundsteen, fandt via professor Folke Rasmussen frem til, at der var tale om forgiftning med blågrønalger, og derfor bliver labradoren nu på land, når de giftige alger er i vandet.

Vagn og Thor

”Vi bor ned til den nederste del af Isefjorden. Her slås vi ofte med blågrønalger. Vores hund Thor er som så mange andre labradorer en rigtig vandhund. Sidste år var han ofte ude at bade. Men næsten hver gang kastede han op, når vi kom hjem. Denne sommer har vi holdt ham fra vandet, hvilket han ikke er helt tilfreds med. Men for det første er det trist at se en flov og slukøret hund, når han har kastet op. Dernæst er der risiko for varige leverskader, hvis han gentagne gange udsættes for giften,” fortæller Vagn Lundsteen, der ikke tøver med at lade hunden plaske løs, så snart algerne igen er forsvundet fra fjorden og bækken.

Er du i tvivl om, hvorvidt algerne i vandet er af den farlige slags, så er der hjælp at hente på Naturstyrelsens hjemmeside.             

Klik her for at gå til siden: Alger i badevandet 

FAKTA:
Normalt vil et økosystem i balance have et indhold af fosfor og kvælstof i forhold 1:7,2. Med andre ord binder 1 kg fosfor sig til godt 7 kg kvælstof, og de to nærringssalte holder dermed hinanden skak. Men pga. af forskydningen i forholdene i Østersøen indeholder farvandet mellem Danmark, Sverige og Baltikum kun ca. 3-4 kg kvælstof for hvert kilo fosfor. Og lige præcis disse forhold, hvor der enten er et overskud af fosfor eller et underskud af kvælstof koblet med lune sommertemperaturer giver optimale betingelser for cyanobakterien, der giver forøget algevækst.
Det er mængden af fosfor i de øverste 40-50 meter af vandsøjlen, der er afgørende for produktionen af organisk materiale, herunder de farlige blågrønalger. Østersøen mangler kvælstof, og det kan ses på cyanobakterieblomstringen, der netop øges i vækst ved en proces, hvor cyanobakterien binder eller fikserer, som det hedder i fagsprog, kvælstof fra luften.

 

Læs hvorfor Anders Stigebrandt, professor i oceanografi ved Gøteborg Universitet, mener, at mangel på kvælstof i sommermånederne er årsagen til opblomstringen af blå-grønalger i Østersøen og de indre danske farvande.

Stigebrandt
Svensk professor: Østersøen mangler kvælstof

Se hvor langt algerne er kommet i de danske farvande ved at følge links fra Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut herunder:

http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen-idag-beta-1.31142

http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen-1.11383 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top