Vagn Lundsteen: Fødevareministeren vrøvler

I et forsvar for de danske særregler er fødevareminister Mette Gjerskov (S) kommet med udtalelser, der mildest talt undrer direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen. Det giver ikke mening, siger han

Et interview i Effektivt Landbrug med landmand Asger Møller Madsen fra Brovst, der gøder efter ligevægtsprincippet frem for de danske gødningsnormer, affødte forskellige reaktioner.

Direktør for Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, kan godt forstå Møller Madsen, der ifølge direktøren er presset af de danske særregler, mens fødevareminister Mette Gjerskov er oprørt over landmandens selvtægt. 

Efter at have fordømt Asger Møller Madsens handlinger og Bæredygtigt Landbrugs støtte til landmanden, mindede ministeren ifølge Ritzau om, at ’de skrappere danske regler skyldes, at vi i Danmark har et langt mere intensivt landbrug og samtidig langt flere vandløb og langt længere kystlinje end tyskerne’.

Vagn Lundsteen kan ikke finde hverken hoved eller hale i den udtalelse.

”Det er utroligt, at landets fødevareminister end ikke evner at se selv de mest indlysende ting. Der er intet af det, ministeren siger, der giver mening,” siger Vagn Lundsteen og fortsætter:

”For det første er landbrugsarealet procentvis langt større i Slesvig-Holsten, 72 procent mod 62 i Danmark, og hvad har vandløb og kystlinje med dansk landbrugs gødningsanvendelse at gøre?”

Direktøren påpeger for det andet, at alle Tysklands store floder, som afvander fra flere end 80 millioner mennesker og Europas mest intensive industriområder, udmunder henholdsvis øst og vest for Jylland.

Stort ansvar
Vagn Lundsteen ved godt, at hans udtalelser irriterer ministeren og han forstår godt, hvis ministeren er ved at være træt af, at landbruget brokker sig. Men han har ingen planer om at holde op med at kritisere reglerne og påpege problemer.

”Landbruget har stiltiende accepteret regler, der koster udbytte, omsætning og arbejdspladser, alt for længe. Det er slut nu. Vi vil ikke længere acceptere regler, der ikke bygger på fakta eller har en beviselig effekt. Vi har bødet i et kvart århundrede uden effekt på vandmiljøet. Vi kan ikke bøde mere. Vores erhverv bløder under urimelige og uvirksomme gødningsregler. Det er fødevareministeren nødt til at forholde sig til – ellers kommer der til at stå ’minister, da landbruget kollapsede’ under hendes beskrivelse i historiebøgerne. Det er et stort ansvar.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top