Karen Hækkerup vil gerne kaldes landbrugsvenlig

Det var en glad fødevareminister, der var til speeddebatarrangement for unge landmænd og hun understregede, at hun gerne står ved, at hun er venligt stemt overfor det erhverv, der skal arbejdes for fremadrettet

Fødevareministeriet og Miljøministeriet havde inviteret unge landmænd til speeddebat-arrangement for at diskutere fremtiden for natur og landbrug i Danmark. Begge ministre dukkede op til paneldebatten, der afsluttede arrangementet, og det var en glad fødevareminister, der trådte ind af døren.

”Uden de unge mennesker har vi ikke nogen fremtid inden for landbruget, og når jeg tænker på, hvordan vi skal forandre landbruget, så det bliver bæredygtigt og sådan at unge mennesker eksempelvis lettere kan få adgang til at komme ind, er det jo ret relevant at høre dem, hvilke forventninger de har,” sagde Karen Hækkerup (S) om dagens program.

Landbrugsvenlig minister
Forholdt det faktum, at hun bliver omtalt som langt mere landbrugsvenlig end sin forgænger, smilede ministeren bredt.

”Jeg er ikke spor ked af at blive kaldt landbrugsvenlig,” sagde ministeren og understregede, at den landbrugsvenlige tilgang ikke stod alene.

”Det betyder ikke, at jeg omvendt ikke også tager hensyn til den grønne dimension. Faktisk synes jeg, at det er en væsentlig pointe, at det grønne og det erhvervsvenlige godt kan gå hånd i hånd. Det er også den holdning, Ida Auken har, så det er ikke noget helt fremmet synspunk, at regeringen arbejder på både at få fremmet erhvervets interesser men samtidig tage hensyn til bæredygtigheden. For mig, som minister på det her felt, er arbejdspladerne en meget, meget højt prioriteret dagsorden, fordi der går en direkte forbindelse fra erhvervet til de tusindvis af arbejdspladser, der er, og dem vil jeg selvfølgelig gerne, i en krisetid, som vi er i nu, have særlig fokus på, så vi kan sørge for at der bliver tryghed for de mange mennesker, der arbejder. Det betyder ikke, at det andet ikke er vigtigt også, men det er rigtigt, at det er der, meget af mit fokus ligger.”

Opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen
De to ministre var enige om, at de glædede sig til at høre, hvad de fremmødte unge havde at sige om fremtidens natur og landbrug, men det var ikke det eneste enighedspunkt for de to. Både fødevareminister Karen Hækkerup og miljøminister Ida Auken (SF) fortalte, at efteråret vil byde på de første opfølgninger på rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen.

”Vi arbejder lige nu med at se på en opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen, men det er for tidligt at sige, hvad vi præcist kommer med, men det er ikke nogen hemmelighed, at de tre ting, vi kigger på i øjeblikket er et naturnetværk, mere målrettet regulering og et sårbarhedskort over Danmark, og det er alle tre meget store spørgsmål, så jeg tror ikke, man skal begynde at åbne posen, før man selv er klar,” sagde Ida Auken og forsatte:

”Det er klart, at det bliver ikke alle 44 forslag, der bliver til noget, men sådan er Natur- og Landbrugskommissionen heller ikke tænkt. Vi vil selvfølgelig forsøge at skabe en balance i det, der kommer ud.”

Formand for kommissionen Jørn Jespersen har ellers sagt, at det ikke er et katalog, man kan plukke fra, men en samlet anbefaling?
”Jeg vil sige, at der er nogen af de store hovedanbefalinger, der hænger sammen, så hvis man vi skabe balance, skal man tage flere af dem på en gang, men til gengæld må man sige, at der er en masse små forslag, som ikke er afgørende for det store skift, der er i Natur- og Landbrugskommissionen. Det er sådan, jeg forstod Jørn Jespersen.”

Fødevareministeren var optaget af, at der blev afsat nok tid til arbejdet, så intet bliver hastet igennem.

”Vi skal til at følge op på Natur- og Landbrugskommissionen, og det er, for mig at se, vigtigt, at der bliver fulgt op på den på en måde, så det giver mening. Når vi kommer med nye anbefalinger eller sætter nogle nye ting i gang, så er det noget, vi kan følge op og sørge for bliver til noget. Det vil sige, at i stedet for at have en ambition om, at det skal gå meget stærkt, så vil jeg sådan set hellere have en ambition om, at det skal være grundigt og det skal give mening.”

Heller ikke Karen Hækkerup ville komme nærmere ind på, præcist hvad der vil blive præsenteret i efteråret, men hun lagde ikke skjul på, at hun har fokus på en ny regulering af landbruget.

”Når jeg kigger generelt ud over landbruget, og ud over den regulering der er af hele sektoren, så er der lidt for meget præg af, at man bare har haft fokus på, hvad der kommer ind i stedet for, hvad der kommer ud,” sagde ministeren, der dog igen understregede, at der skal være tid til at tænke sig om:

”Det med at have en mere intelligent og målrettet tilgang til det, tager altså lidt tid at forberede, og det synes jeg er et vigtigt budskab at få givet: Det er bedre at give lidt tid og så få gjort det ordentligt end at få gjort noget hurtigt, som man så ikke synes var målrettet og intelligent nok.”

Scroll to Top