Opfordring: Indsend høringssvar om Aukens nye lovforslag

Miljøminister Ida Auken har fremsat et nyt lovforslag, som hun kalder ’plankoncept for vandplanerne’. Lovforslaget er nu i høring – og det er nu, du skal give din mening til kende

Midt i september meddelte Miljøministeriet, at miljøminister Ida Auken havde sendt et nyt lovforslag i høring.

”Naturstyrelsen har i dag udsendt udkast til forslag til lov om vandplanlægning samt udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder i offentlig høring,” skriver ministeriet på sin hjemmeside.

At disse udkast er sendt i høring, betyder, at befolkningen har mulighed for at give deres besyv med. Er der tiltag, der ønskes ændret? Er der steder, man kan forudse problemer? Vil loven virke uhensigtsmæssigt? Hvis man har en mening om lovforslaget, har man mulighed for at komme til orde og lade politikerne og embedsmændene vide, at man har betænkeligheder.

Selvom det kan lyde uoverskueligt, er det en god idé at sende høringssvar ind til myndighederne, mener direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen.

”Det er vigtigt, at man gør opmærksom på, at man har nogle forbehold eller reservationer omkring en ny lov, mens høringen står på. Det er en grundsten i den demokratiske proces – og det er den mulighed, vi som borgere har, til at påvirke lovgivningen. Det er jo os, der sidder ude i virkeligheden og bliver påvirket af lovens bogstav, og det er mere sandsynligt, at vi kan gennemskue konsekvenser og afledte effekter af en lov. Og dem skal vi fortælle myndighederne om,” forklarer direktøren.

Høringssvaret skal sendes til Naturstyrelsen senest fredag d. 11. oktober 2013 kl. 12.00. Du kan sende det til nst@nst.dk eller med post til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Skriv referencenummeret j.nr. NST-4200-00023.

Bæredygtigt Landbrug har lavet en skabelon til et høringssvar, som du kan bruge som inspiration.

Scroll to Top