Miljøministeren er enig med BL, men…

Når miljøminister Ida Auken erklærer, at hun er enig med Bæredygtigt Landbrug, bliver direktør Vagn Lundsteen naturligvis glad, men skuffelsen lurer, for ministeren gør noget andet, end det hun siger

Et oplæg fra Bæredygtigt Landbrug til den ny regulering af landbruget har udmøntet sig i spørgsmål til miljøminister Ida Auken (SF) fra Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Ministeren svarer i samarbejde med vicedirektør i Naturstyrelsen, Helle Pilsgaard, og svarets første sætning fik direktør Vagn Lundsteen til at spærre øjnene op på Bæredygtigt Landbrugs kontor i Vipperød ved Holbæk.

”Jeg er enig med Bæredygtigt Landbrug i, at overvågningen er et vigtigt fagligt grundlag for regulering af forureninger til vandmiljøet,” åbner ministeren og Helle Pilsgaard skrivelsen med.

”Den slags udtalelser er slet ikke hverdagskost fra Ida Aukens side, så det kom noget bag på mig. Men det er da absolut positivt, at ministeren har set lyset og ikke længere fornægter vores argumenter og holdninger,” siger direktør Vagn Lundsteen.

Skår i glæden
I svaret nævner ministeren yderligere tre punkter, hvor hun er enig med Bæredygtigt Landbrug, nemlig at man ved målinger finder ud af, hvem der primært bidrager til belastningen, at indsatsen pålægges de steder og de kilder, hvor det kan ske mest omkostningseffektivt og at der skal etableres flere målestationer med henblik på at dække dele af landet bedre.

Man kunne næsten forvente en direktør, der var så glad, at han klappede i sine hænder, men sådan er virkeligheden ikke. Ministeren skriver nemlig, at alle forslag og tiltag allerede eksisterer i dag.

”Hvis man læser svaret fra ministeren ukritisk, så er den sag jo ude. I al sin enkelthed svarer ministeren, at hun er enig med Bæredygtigt Landbrug, og at det allerede er sådan man gør tingene. Det første er glædeligt, og det andet er desværre forkert,” forklarer Vagn Lundsteen og fortsætter:

”Det er nemlig ikke sådan man gør. I et svar til Miljøudvalget 23. maj 2014 oplyser den vikarierende miljøminister Pia Olsen Dyhr, at man overholder analyseparametrene i Fiskevandsdirektivet i 10 vandløb. Alligevel påstår Ida Auken, at man måler på 275 målestationer fordelt ud over landet. Hvis man kun overholder kravene fra Fiskevandsdirektivet for 10 vandløb, hvad måler man så i resten?”

Det glæder direktøren, at ministeren kommer Bæredygtigt Landbrug i møde, men glæden er ikke uden skår.

”Miljøministeren har de rette intentioner, men de ligger desværre langt fra virkeligheden.”

Læs også ’DCE: Antallet af målestationer halveret’ 

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top