Miljøministeren som spøgelsesbilist

Der er behov for, at Miljøministeriet strammer op på det faglige område, så de ikke sender deres minister ud i trafikken som spøgelsesbilist. Af Poul Vejby-Sørensen.

“Man skal kunne bade i vores fælles Østersø uden at frygte at svømme ind i en algesuppe skabt af kvælstof,” lød det den 3. oktober i en pressemeddelelse fra miljøminister Ida Auken (SF).

Den udtalelse mener Bæredygtigt Landbrug er dybt problematisk, da ‘algesuppen’ består af cyanobakterier, der henter kvælstof fra luften, da der netop ikke er tilstrækkeligt med kvælstof i vandet til opretholdelse af et naturligt forhold imellem kvælstof og fosfor. 

Ida Auken - pressemøde 20.11.12

– Både badegæster og fisk skal have renere vand i Østersøen, løde det den 3. oktober  i en pressemeddelelse fra miljøminister Ida Auken i forbindelse med HELCOM-mødet med ministre fra Østersølandene.

”Lukkede strande med badeforbud på grund af blågrønne alger, og fisk, der er presset af iltsvind, skal være fortid i Østersøen”, proklamerer Ida Auken og fortsætter:

”Man skal kunne bade i vores fælles Østersø uden at frygte at svømme ind i en algesuppe skabt af kvælstof, og fiskene skal kunne færdes i hele Østersøen og ikke tvinges væk fra områder, som de bliver i dag på grund af iltsvind”. 

Poul juli 2012

Kvælstof ikke problemet
Ingen er vel uenige i, at miljøforholdene i Østersøen bør forbedres, selv om der har været iltsvind i flere tusinde år. Men når Ida Auken vil bekæmpe algesuppe af blågrønne alger med begrænsning af kvælstofudledningerne til Østersøen på 120.000 tons pr. år inden 2021, må det skyldes massiv mangel på orientering. Ministeren foreslår ikke bare en urealistisk og uvirksom medicin – hun foreslår en direkte skadelig medicin. Problemerne med blågrønne alger vil nemlig forøges, hvis kvælstofudledningen begrænses, fordi disse blågrønne alger (som i virkeligheden er cyanobakterier), netop favoriseres af mindre kvælstof, da de selv skaffer kvælstof fra luften. Så Ida Auken vil så at sige hælde benzin på bålet. 

Urealistiske planer
HELCOMs Baltic Sea Action Plan har i årevis været urealistisk. Landene har meldt mere ud, end de har efterlevet. Og det er i øvrigt ikke relevant, at blande Danmark væsentligt ind i miljøkravene for Østersøen, da vi stort set ingen indflydelse har på Østersøen, hvorimod Østersøen og landene, der afvandes til den, øver en dominerende indflydelse på de danske farvande. Det hænger sammen med, at Bælterne og Kattegat modtager 1000 milliarder (netto 500 milliarder) tons vand om året fra Østersøen. 

Fosfor er problemet
Men det er fornuftigt, at miljøministeren arbejder for at halvere fosforudledningerne til Østersøen fra 30.000 til ca. 15.000 tons om året. For i virkelighedens verden er det fosfor, der styrer eutrofieringen. Også kvælstofkoncentrationen i Østersøen afhænger af denne fosforudledning, fordi der sker massiv kvælstoffiksering fra luften.

De svenske forskere, professor Lars Håkanson og dr. Andreas Bryhn, fra Uppsala Universitet har på den baggrund præsenteret en alternativ plan, der går ud på at satse på fosforfjernelse i spildevandet fra de gamle østbloklande, hvor det er relativt billigt. Modelberegninger viser, at en reduktion af fosfor med omkring 10.000 tons/år, som kan gennemføres for 10 procent af prisen for den officielle HELCOM-plan, kan bringe eutrofieringstilstanden for Østersøen og Kattegat på niveau med forholdene i 1900-1920 (altså før den voldsomme forøgelse af udledningerne i 1920-1980). 

Et skud i blinde
Om forholdene i Østersøen har nogle af verdens førende forskere, professor David Schindler og professor Robert Hecky, udtalt: “N abatement is a very expensive shot in the dark that may favor cyanobacteria instead of the water quality.” (“Kvælstofbegrænsning er et dyrt skud i blinde, som måske fremmer blågrønne alger (cyanobakterier) i stedet for vandkvaliteten”).

Miljøministeren støtter altså et skud i blinde.

Der er behov for, at Miljøministeriet strammer op på det faglige område, så de ikke sender deres minister ud i trafikken som spøgelsesbilist. 

Poul Vejby-Sørensen, cand. agro.

Scroll to Top