Stem på en kandidat, der vil landbruget

Din stemme kan gøre en forskel. Stem på én, der vil landbruget i tale og især i handling. Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Den 19. november er der valg til kommuner og regioner. Selv om det ikke er lokal- og regionalpolitikerne, der bestemmer rammevilkårene for erhvervet, har de alligevel stor betydning for erhvervsklimaet i kommunerne. For eksempel er der særdeles stor forskel på hvor lang tid, en kommune er om at behandle en miljøgodkendelse. Lige som miljøkontroller og deraf affødte krydsoverensstemmelsessager varierer særdeles meget fra kommune til kommune.

Landbruget har stor betydning for lokalsamfundet

Vagn Maj 2012

Et sundt landbrug med god økonomi ’smitter’. Når bonden har det godt, har det en gavnlig effekt på det omkringliggende samfund. Landbruget producerer ikke blot de fødevarer, som danskerne kan blive mætte af. De danske landmænd er en del af en fødekæde, der sørger for beskæftigelse i mange led, hvilket skaber afledte effekter i hele samfundet, ikke mindst i de små lokalsamfund.

Landbruget står for store dele af den danske eksport og tjener penge hjem til statskassen. I rapporten’Fakta om erhvervet’ fra Landbrug & Fødevarer fremgår det, at knap 80 procent af overskuddet på handelsbalancen kommer fra fødevareerhvervet.

I samme rapport kan man læse, at landbrugs- og fødevareerhvervene står for 13 procent af beskæftigelsen i yderkommunerne. Samlet set er der i fødevareerhvervet 183.000 arbejdspladser, hvoraf knap 100.000 personer er beskæftiget i landbrug og fødevareindustri og resten i følgeerhvervene. Erhvervet udgør ca. 10 procent af beskæftigelsen i 23 af landets 98 kommuner, og i 45 kommuner omkring ni procent.

Det er også værd at nævne, at én fuldtidslandmand i gennemsnit holder 15 mennesker i arbejde.

Landbruget er af afgørende betydning for lokalsamfundene
Foran ligger også en periode med nye vandplaner. Her har kommunalbestyrelserne også en stor og vigtig opgave. Efter høringsfasen, skal kommunen lave vandhandleplaner og senere implementere planerne. Det er vigtigt at biologerne bliver kigget over skulderen, så de ikke laver flere ulykker. 

Danske bønder leverer de sikreste fødevarer med færrest pesticider og mindst antibiotika, mens de samtidig leverer den højeste standard af dyrevelfærd. Og det skal de blive ved med. Men de danske bønder er pressede. Rammevilkår, der sætter begrænsninger og påvirker mulighederne for at skabe udbytte, der kan matche de konkurrerende bønder i vores nabolande og de øvrige EU-lande, pålægges bonden og hans bedrift i stor stil. De rammevilkår vil Bæredygtigt Landbrug gerne bringe i spil, ændre og tilpasse, så de ligner vores konkurrenters og så de har den bedst mulige dokumenterede effekt på miljøet.

Scroll to Top