Tidligere DN-direktør kunne ikke bevise sine påstande, men blev frifundet for giftig retorik mod landbruget

Østre Landsret har den 19. november fastslået, at Danmarks Naturfredningsforening ikke kan bevise, at landbrugets pesticider de senere år har lukket firehundrede drikkevandsboringer, men samtidig gjorde retten det klart, at tidligere direktør i Danmarks Naturfredningsforening, René La Cour Sell, har et stort politisk råderum, når det gælder udtalelser i den offentlige politiske debat.

”Det var ikke, hvad jeg havde forventet. Men i Danmark er der en stor politisk margin i forhold til, hvad man må udtale sig om i ytringsfrihedens hellige navn. Sagen er jo den, at Rene La Cour Sell ikke kan bevise sine udtalelser, og at de har haft store negative konsekvenser for vores erhverv. Det synes jeg er ærgerligt. Alligevel fortryder jeg ikke, at vi har rejst sagen mod Rene La Cour Sell, da debatten er vigtig. Det er dog glædeligt for os, at GEUS netop har offentliggjort rapporten ’Udvaskning af Pesticider til Grundvand’ (VAP). Den beviser, at danske landmænd er dygtige til at passe på grundvandet. Og det vil de også være fremover,” lyder kommentaren fra direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, efter Østre Landsrets domsafsigelse den 19. november.

”Det er glædeligt for danske landmænd, at vi med retssagen har fået rykket grænserne for, hvad man må sige om landbruget. I dag er der ikke længere nogen, der uden dokumentation siger, at vandboringer er blevet lukket på grund af landbrugets brug af pesticider, og Bæredygtigt Landbrug vil fortsat kæmpe for, at alle beslutninger og udtalelser vedrørende landbrugets vilkår i Danmark baseres på fakta frem for følelser,” siger Vagn Lundsteen.

Udsagn skadelige for landbruget

Vandboring, Kattrup Gods500_200

Tilbage i 2010 blev Danmarks Naturfredningsforenings daværende direktør, René la Cour Sell interviewet til Landbrugsavisen.

I dette interview fremkom han på vegne af foreningen med følgende udsagn:

”Der er lukket 400 drikkevandsboringer de senere år – eller måske er det 300 – på grund af landbrugets sprøjtegifte.”

Østre Landsret har i dag afgjort, at dette udsagn ikke kan bevises. Det sker efter Bæredygtigt Landbrug har bragt sagen for retten, fordi Bæredygtigt Landbrug finder, at den slags udsagn er med til at ødelægge dansk landbrugs image.

”Danske landmænd lever af og i naturen, så en påstand om, at man behandler naturen skødesløst, er for det første helt hen i vejret, men det er også med til at skabe ubegrundet mistillid til hele erhvervet”, forklarer direktør Vagn Lundsteen fra Bæredygtigt Landbrug. ”Konkret er der ikke noget som helst bevis for, at brug af pesticider fra landbruget har lukket én eneste drikkevandsboring. Men Naturfredningsforeningens udsagn er med til at opbygge et indtryk af, at landbruget sviner og forgifter rundt om sig, helt uden tanke på andre. Intet er mere forkert.”

Bæredygtigt Landbrug har under sagen bl.a. undersøgt årsagerne til sløjfning af alle de boringer der siden 2002 er blevet registreret som sløjfede. Det er lige over 56.000 boringer.

”Af dem kunne vi kun finde ganske, ganske få, der som begrundelse havde anført, at de var forurenede. Faktisk var det i de tre sidste år inden Naturfredningsforeningens udsagn kun syv boringer, der var blevet sløjfet på grund af forurening”, oplyser Vagn Lundsteen. ”Og endvidere kan det ikke vides hvorfra denne forurening stammer”.

Han glæder sig over, at der med dagens dom i det mindste er skabt klarhed over, at Naturfredningsforeningens udsagn kun er en politisk holdning. Den er ikke et faktum.

”Vi synes der er grænser for, hvor meget man selv må opfinde, for at skabe et fundament for sine holdninger. Enhver må mene, hvad man vil, men fakta er fakta. Og danske landmænd skal ikke mødes med en påstand om, at de beviseligt forurener vores drikkevand, og på den baggrund sættes på hjul og stejle i debatten, når fakta er helt anderledes. Danske landmænd holder af og passer på naturen”, slutter Vagn Lundsteen.

Læs hele dommen ved at følge linket: www.domstol.dk

Af BNI, TK og JTI

Scroll to Top