Unge landmænd vil i dialog med lokalpolitikerne

En ny taskforce af yngre sjællandske landmænd har set dagens lys. De vil nu hjælpe lokale politikere til at blive klogere på landbruget. Og det er nødvendigt, siger Ole Christiansen, en af initiativtagerne bag det nye netværk

Det er langt fra alle, der tænker på landbruget som krumtap og primus motor i den fødekæde, der ud over at beskæftige 95.600 mennesker direkte i erhvervet, også beskæftiger 45.400 personer i affødte følgeerhverv. Dertil kommer, at landbruget hvert år genererer skattepligtige lønninger for knap 36 mia. kr., mens 60 procent af overskuddet fra handelsbalancen kommer fra fødevareerhvervet, hvor dansk landbrugs- og fødevaresektor kandiderer som den tredjestørste fødevareklynge i verden 
 
 

Landbruget spiller altså en væsentlig rolle i den danske velfærdsmodel. Og det er netop landbrugets mange bidrag i form af jobs, skattekroner og levende lokalsamfund, det nye netværk af landmænd sætter fokus på, når de fra årsskiftet besøger en række lokale politikere og tekniske forvaltninger i flere sjællandske landkommuner.

Her vil de fortælle om landbrugets positive bidrag til samfundet, men også om de mange udfordringer og besværlige rammevilkår, som landbruget står over for. Og ifølge en af initiativtagerne, Ole Christiansen, er der meget at tale om. 

”Mange lokalpolitikere har overhovedet ikke nogen fornemmelse for landbrug. Og det er uhyggeligt, hvor lidt, de der sidder og laver lokalpolitik, der berører vores erhverv, egentlig ved om landbruget,” siger Ole Christiansen, 37, der sammen med en række unge landmænd har taget udfordringen op og er gået i dialog med de lokale politikere.

Fremtidens landbrugYngre Landmænd Ringsted forsamling

Den 29. oktober arrangerede netværket ’Foreningen af Yngre Sjællandske Landmænd’ et vælgermøde på den lokale maskinstation i Ringsted, hvor seks lokale politikere samt en enkelt landspolitiker deltog i debatten om fremtidens landbrug og det potentiale for mere vækst og velfærd, som landbruget rummer.

Efter mødet var begejstringen til at tage og føle på, og flere lokale politikere efterlyste yderligere dialog med landbruget. Derfor bliver mødet nu fulgt op med endnu et initiativ, hvor en taskforce af unge landmænd besøger lokale politikere.

”Jeg håber på, at vi kan få rykket overliggeren bare en lille smule, så der kan blive lidt mere forståelse for vores erhverv – fx i forhold til miljøgodkendelser, BNPO og afvandingsforhold osv. Men mange politikere kender jo intet til vores erhverv. Bare det at man ikke ved, at man skal have afvandet marken for, at man kan dyrke den, det er jo helt ude i hampen,” siger Ole Christiansen, der af flere omgange har måttet tegne og fortælle:

”Derfor starter jeg ofte med at give billedet på, hvad der sker, når man overvander sin potteplante derhjemme, så politikeren kan forstå, hvad det er for ting, vi står over for. Og hvorfor det fx er vigtigt, at vandløbene bliver vedligeholdt, så vi kan lede vandet fra vores marker. For os landmænd er det jo ikke småpenge, vi snakker om. Og det er rystende, at politikerne ikke er klædt bedre på, ” lyder det fra Ole Christiansen, der selv er deltidslandmand og driver 200 hektar med planteavl.

En ny generation landmænd
Selvom det nye netværket kun lige akkurat er etableret, har både interesse og lysten til dialog fra været stor.

”Vi har fået flere opfordringer til at tage ud og mødes med politikere. Og når vi siger, vi er den yngre landmandsgruppe, så har vi fået meget positiv respons. Landbruget har jo haft et dårligt omdømme. Det smitter jo af hele vejen ind til de lokale politikere. Og det er det, der er svært for os yngre landmænd, der har overtaget noget fra den ældre generation, ” lyder det fra Ole Christiansen, der mener, at tiden er moden til at gøre op med tidligere tiders stigmatisering af landmænd og landbruget.

”Landbruget har været glemt, og derfor er det vigtigt, at politikerne får forståelse for, hvad der skal til, for at vi kan drive erhverv i det åbne land. Mange steder sætter man jo naturen op på en piedestal, som noget meget skrøbeligt. Men det er den jo ikke. Den er dynamisk, og natur og moderne landbrug kan jo sagtens gå hånd i hånd,” lyder opfordringen fra Ole Christiansen, der i samme ombæring opfordrer andre til at etablere lignende netværk.

”Hvis man kan få dialog med de lokale politikere, så er det da noget man skal. For der bliver faktisk lyttet,” slutter Ole Christiansen. 

Læs også: Leif Mikkelsen (LA): Det er ikke ligegyldigt, hvem man stemmer på lokalt

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top