Hvem er Dan Jørgensen?

Ministerrokaden den 12. december betyder, at den nu forhenværende europaparlamentariker, socialdemokraten Dan Jørgensen, har sat sig i stolen som ny fødevareminister. Men hvem er Dan Jørgensen egentlig?

Helle Thorning Schmidts ministerkabale gik den 12. december op, med præsentationen af fire nye ministre. Og det er EU-parlamentarikeren og socialdemokraten Dan Jørgensen, der i flere mærkesager har markeret sig med stærke meninger omkring landbruget, der nu kan sætte sig til rette i stolen som Karen Hækkerups afløser og Danmarks nye fødevareminister.

Men hvem er han? Og hvad er det for mærkesager, den kommende fødevareminister taler for?

Dan Jørgensen om dyrevelfærd

Dan Jørgensen på Facebook:

  • Jeg arbejder på at landmænd, der bruger ulovlig sprøjtegift skal fratages al landbrugsstøtte… Rabiat? nej, det mener jeg faktisk ikke. De ødelægger vores grundvand, smadrer vores natur og sætter vores sundhed på spil… Det skal koste. Og så håber jeg selvsagt at truslen om så hård en straf vil have præventive effekter. 
  • På besøg på Ålundgård på Fyn for at se på burhøns. Ikke en rar oplevelse. Vi kan ikke være bekendt at behandle dyr på den måde i vores moderne og rige samfund.
  • Fra USA, hvor jeg er for at undervise miljøpolitik på Seattle University, er det syret at se, hvordan Venstre undsiger Regeringens klimaplan. What?? Skal bønderne i Venstres bagland virkelig stå i vejen for en grøn omstilling i vores land som både vil være godt for klimaet og konkurrenceevnen? 

  • Kære facebookvenner! Jeg er ved at skrive en bog om dyrevelfærd. Den udkommer på forlaget “Tiderne skifter” i Danmark næste år. Nu har et engelsk forlag henvendt sig. De vil måske udgive den internationalt.
  • Er meget skuffet over at Enhedslisten ikke sagde ja til en rød/grøn finanslov. Forstår det ikke! Men glæder mig over, at regeringen har sikret flere penge til de ældre og naturen. 
  • Øv! COP19 sluttede desværre som den startede…. En kæmpe fiasko!
  • Kan I tåle lidt pral?…. Hvert år hædres medlemmer af EU-parlamentet af deres kollegaer, hvis de har gjort en særlig indsats, men en pris. I år er jeg sørme nomineret til sådan en “MEP-award” for mit arbejde med dyrevelfærd. I aften bliver det afgjort om jeg får den….spændende!

Selv ligger Dan Jørgensen ikke skjul på, at dyrevelfærd er en af hans absolutte mærkesager. Således fremsatte Dan Jørgensen i juli 2013 et forslag i EU om at mærke æg fra burhøns med et billede af burhønsenes leveforhold.

”Det kunne være et billede af, hvordan de her høns lever i burene, hvor det fremgår tydeligt, at det er nogle forpjuskede dyr, som har lidt over et A4-ark per dyr. Og det er nogle meget voldsomme billeder”, forklarede Dan Jørgensen om sit forslag. 

Læs artiklen: Socialdemokrat: Buræg skal mærkes ligesom cigaretpakker

I tråd med sin interesse for dyrenes velfærd, er Dan Jørgensen initiativtager til kampagnen 8hours.dk, der argumenterer for at slagtedyr maksimalt må tilbringe otte timer i transport på vej til slagtning. Kampagnen har fået mere end 1,1 million europæiske underskrivere og er et led i de stramninger, som Dan Jørgensen gerne ser ske i forhold til dyrevelfærd i hele EU.

Sidste år modtog Dan Jørgensen prisen som ’Årets Dyreven’ af Dyrenes Beskyttelse. Han er i øjeblikket ved at skrive en bog om dyrevelfærd, som han håber på bliver udgivet til et større publikum end det danske.

Dan Jørgensen om landbrug
Den nye fødevareminister har ad flere omgange udtalt, at ’der er mange grunde til at rive sig i håret over landbrugsstøtten’. Og han mener, at landbruget skal gøres miljøvenligt, hvis bønderne skal have penge.

”Udover at det i sig selv er urimeligt at bruge alle de skattekroner på at give et enkelt erhverv særbehandling, så har landbrugsstøtten en lang række meget uheldige konsekvenser. Landbrugsstøtten er med til at fremskynde en udvikling, hvor produktionen bliver koncentreret på få store landbrug, mens de små brug må bukke under. Samtidig er støtten dårlig for miljøet. EU’s landbrugspolitik fordrer meget intensiv landbrugsdrift og opdyrkning af store arealer,” sagde Dan Jørgensen sidste år til Politiken.

Læs artiklen: Der er mange grunde til at rive sig i håret over landbrugsstøtten   

Dan Jørgensen mener dertil, at landmænd, som bevidst overtræder loven ved at bruge ulovlig gødning og giftige sprøjtegifte i fremtiden bør miste hele deres landbrugsstøtte.

Læs artiklen: Forslag: Ulovlig sprøjtegift og gødning skal koste landbrugsstøtten

Tidligere på året betvivlede Dan Jørgensen, at implementereingen af randzoner koster i omegnen af de 7,7 milliarder kroner, som erhvervet selv har beregnet sig frem til.

“Det svarer jo til hele den landbrugsstøtte, som erhvervet får, og alene af den årsag, så tror jeg, at det er lidt overdrevet”, lød det fra Dan Jørgensen i radioprogrammet ’Europa i Flammer’. Dan Jørgensen afviste efterfølgende en invitation til ved selvsyn at se på randzoner og diskutere økonomiske konsekvenser af indgrebet hos et medlem af Bæredygtigt Landbrug.

I forhold til pelsdyrsproduktion indtager Dan Jørgensen en mere markant rolle end de fleste af hans partifæller i Socialdemokratiet. Dan Jørgensen vil forbyde minkavl i Danmark, mens partilinjen lyder på mere kontrol med produktionen.

Læs artiklen: Dan Jørgensen vil forbyde minkavl

Dan Jørgensen og klimaet
Dan Jørgensen arbejder på et grønnere Danmark, hvilket politikeren mener er et konkurrenceparameter, der vil profilere Danmark. På Dan Jørgensens blog på Politiken.dk kan man læse om socialdemokratens ambitiøse klimavisioner, hvor et drømmescenarie er et Danmark helt fri for fossile brændstoffer i 2050.

”På klimaområdet kommer den dygtige og visionære Martin Lidegaard til at stå i spidsen for intet mindre end en grøn revolution: I 2050 skal hele vores energiforsyning dækkes af vedvarende energi. Allerede i 2035 skal vores el og varmeforsyning være fri fra fossile brændstoffer, og reduktionsmålet for CO2-udledning i 2020 er på 40 %. Det er dobbelt så højt som EU’s reduktionsmål. Og mere end 10 gange så meget som det Obama forsøger (hidtil forgæves) at få vedtaget i USA. Og der er ikke tale om løse formålserklæringer. Målene bliver lovfæstede, ” skriver Dan Jørgensen på sin blog.

Klik her og gå ind og bland dig i debatten på Dan Jørgensens blog

Dan Jørgensen har beskæftiget sig med EUs klimamålsætninger og vedtagelsen af de såkaldte 20-20-20 mål, der blandt andet medfører, at EU i 2020 skal have nedsat CO2-udledningen med mindst 20 procent. Dan Jørgensen mener i øvrigt, at der skal handles hurtigt, og han har i flere omgange skoset både EU og den tidligere regering for ikke at gøre nok i forhold til klimaet.

Dan Jørgensen om klima: Regeringen snorksover

”EU gør ikke nok. Hvis vi ikke reagerer inden for 5-10 år, så løser vi ikke klimaproblemerne. Jeg tror, at mange går rundt med en tanke om, at vi bare må handle så hurtigt, vi nu engang kan, men der er jo et point of no return, altså et tidspunkt, hvor klimaforandringerne løber løbsk”, sagde Dan Jørgensen i 2012.

Dan Jørgensen har yderligere arbejdet med kemikalielovgivningspakken REACH, der blev vedtaget i 2006. Han har også haft emnet energispild i Europa, som en af sine mærkesager. 

Dan Jørgensen i Europa-Parlamentet
Dan Jørgensen stillede første gang op til Europaparlamentet i 2004. Her blev han indvalgt med 10.350 personlige stemmer. Dan Jørgensen blev derefter næstformand i Miljøudvalget.

Ved Europa-Parlamentsvalget 2009 var Dan Jørgensen sit socialdemokraternes spidskandidat. Dan Jørgensen opnåede genvalg med et personligt stemmetal på 233.266, hvilket er det fjerdehøjeste stemmetal en dansker har opnået ved et valg til Europa-Parlamentet.

I sin første periode i Europa-Parlamentet var Dan næstformand for miljøudvalget, medlem af budgetkontroludvalget og suppleant i transportudvalget. Dan Jørgensens har i sin anden periode i Europaparlamentet beholdt sin post som næstformand for miljøudvalget.

Dan Jørgensen har også beskæftiget sig med er den omfattende kemikalielovgivningspakke, der blev vedtaget i 2006. Dan Jørgensen har derudover beskæftiget sig med EU’s klimamålsætninger og vedtagelsen af de såkaldte 20-20-20 mål, der blandt andet medfører, at EU i 2020 skal have nedsat udledningen med mindst 20 procent. Ligesom Dan Jørgensen har arbejdet aktivt for at lave mere vidtgående regler for dyrevelfærd i EU. (Kilde: Wikipedia) 

Fakta om Dan Jørgensen 
Dan Jørgensen  er født i juni 1975 og fynboen er oprindeligt cand.scient.pol. fra Århus Universitet og University of Washington i USA. I 2003 blev Dan Jørgensen opstillet som en af Socialdemokraternes kandidater til Europaparlamentet og siden sommeren 2004, hvor han blev valgt ind, har Dan Jørgensen kæmpet for socialdemokratiske mærkesager i EU. Han har blandt andet været medlem af udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (næstformand), Budgetkontroludvalget samt Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer. 

Netop løsningen på de globale klima- og miljøproblemer er en mærkesag for Dan Jørgensen, som i 2007 udgav bogen Grøn Globalisering – miljøpolitik i forandring. Fokuspunkter for Dan Jørgensen har blandt andet været klimapolitik, miljøpolitik, økonomisk politik og dyrevelfærd. 

Dan Jørgensen er flere år i træk blevet kåret som årets debattør og han har udgivet følgende bøger: Eurovisioner – essays om Europas fremtid (2006), Grøn globalisering (2007), Mellem Mars og Venus (2009) og Grønt håb – Klimapolitik 2.0 (2010).

Dan Jørgensen er desuden medvært på Radio 24/7’s ugentlige debatprogram Europa i Flammer.

Kilde: Wikipedia

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top