Landmand vandt over NaturErhvervstyrelsen

Peter Kjær Knudsen er en lettet mand. Retten i Holbæk har nemlig givet ham medhold i en sag mod NaturErhvervstyrelsen

9. april 2008 fik svineavler Peter Kjær Knudsen besøg af Fødevarestyrelsens kontrollanter. De udførte den såkaldte fem-procents-kontrol, og resultatet var ikke pletfrit. Derfor fulgte styrelsen op med opfølgende besøg i oktober.

Kontrollanternes besøg og deres fund hos Peter Kjær Knudsen og hans grise resulterede i en retssag, der blev afgjort 14. januar 2011. Her blev svineavleren dømt til at betale en bøde på 75.000 kr. Peter betalte bøden og troede, at sagen dermed var ude af verdenen. Men han tog fejl.

12. juni 2011 modtog Peter Kjær Knudsen nemlig et brev. I brevet skrev NaturErhvervstyrelsen, at man ville trække i svineavlerens støtte, fordi der var krydsoverensstemmelse på de overtrædelser, der var blevet opdaget fra 2006 og frem og straffet med bøde i 2008.

”Det svarede jeg ikke på, for jeg synes, det var lidt til grin, at der kommer noget så lang tid efter,” fortæller Peter Kjær Knudsen i dag.

Sagsanlæg mod NaturErhvervstyrelsen
Men han tog dog kontakt til sin advokat, Uffe Baller. Og da der kom en regning fra styrelsen, opfordrede advokaten Peter Kjær Knudsen til at betale de 504.165,34 kr. som myndighederne udbad sig, og anbefalede, at landmanden anlagde sag mod NaturErhvervstyrelsen.

L&F ville ikke hjælpe
Peter Kjær Knudsen gik til Landbrug & Fødevarer for at få ført sagen som en principiel sag, men organisationen ville ikke hjælpe ham med sagen mod NaturErhvervstyrelsen. Det er han skuffet over i dag.

L&F mener, at Peter Kjær Knudsens anmodning om hjælp kom for sent i forløbet.

Den 14. juni 2012 gjorde Peter Kjær Knudsen netop det. Han anlagde sag med påstand om, at styrelsen skal tilbagebetale de 504.165,34 kr., han er blevet trukket i EU-støtte, fordi Peter for sent er blevet gjort opmærksom på, at der er krydsoverensstemmelse på de overtrædelser, der er blevet fundet ved kontrolbesøgene.

Retten i Holbæk gav d. 27. november 2013 Peter medhold i sagen. NaturErhvervstyrelsen er med dommen forpligtet til at tilbagebetale 504.164,34 kr. plus renter fra den dag, sagen blev anlagt. Desuden skal de betale Peter Kjær Knudsens sagsomkostninger, som retten har fastsat til 72.400.

”I EU-retten har man det princip, at man skal oplyse borgeren, i dette tilfælde landmanden, hvad man har fundet og hvad det giver anledning til indenfor en vis tidsfrist, og det ikke overholdt i denne sag,” siger chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard.

”I Peter Kjær Knudsens tilfælde har han betalt en bøde på 75.000 kroner og så hører han ikke mere. Hvordan skulle han så vide, at sagen ikke er slut?”

Det er altså tiden, der går fra kontrolbesøgene til brevet om krydsoverensstemmelserne, der er problemet og som gør, at Peter Kjær Knudsen skal have sine penge tilbage.

NaturErhvervstyrelsen har ikke overholdt artikel 48 i EU-Kommissionens forordning om krydsoverensstemmelser, der siger, at myndighederne skal udarbejde en kontrolrapport, som blandt andet skal indeholde oplysninger om de krav og normer, kontrollen omfatter, og om resultaterne. I samme artikel er der oplyst, at borgeren skal ’underrettes om eventuelle konstaterede manglende overensstemmelser’ senest tre måneder efter kontrollen.

”Man kan sige det sådan, at hvis man vil en mand noget, skal man sige det til ham i ordentlig tid, ellers kan man glemme det,” forklarer Bjarne Nigaard.

En glad mand
Peter Kjær Knudsen får altså efter al sandsynlighed sine penge igen. Og det gør svineavleren både lettet og glad, at det viste sig, at det var besværet værd at føre sagen.

”Det betyder, at min retsbevidsthed er kommet tilbage. At man igen tror på, at der tre instanser i Danmark, for det har jeg været meget i tvivl om, om der var. Der var en lovgivende og der var en udøvende, men jeg synes, at den dømmende, den manglede, og jeg tror, at den her dom kan være med til at hjælpe rigtig mange landmænd med at få troen tilbage,” siger Peter Kjær Knudsen.

Især signalværdien har betydning for svineavleren.

”Jeg er en lykkelig mand. Og det er ikke så meget på grund af beløbet, selvom det måske lyder lidt hoverende, men det er allermest fordi, der er så mange landmænd, der på et eller andet tidspunkt har tænkt, at det sgu ikke kan være rimeligt, at myndighederne bare kan opføre sig stort set som de vil, og det her er ligesom et vink med en vognstang om, at der er grænser for, hvad embedsfolk i staten kan tillade sig.”

NaturErhvervstyrelsen har 14 dage fra domsafsigelsen til at anke dommen.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top