Udsat retsmøde – endnu et kapitel skrives i randzonefarcen

Utilstrækkeligt sagsforberedt. Sådan lød vurderingen af anklagemyndighedens forberedelse fra dommeren, der torsdag den 5. december valgte at udskyde retsmødet i en af Danmarks første randzonesager mod en far og søn fra Thisted. Retsmødet blev udsat til 7. januar, og Mette Bock (LA) kalder dagens udskydelse for endnu et lag i farcen omkring randzoneloven

Det var planlagt som det indledende møde i sagen mod far og søn – landmændene Povl og Christian Blak Bojer, medlemmer af Bæredygtigt Landbrug, der har fravalgt randzoner på deres bedrift ved Thisted i Nordjylland.

Men mødet blev alligevel ikke til noget, da dommeren i byretten i Holstebros afdeling i Thisted vurderede, at anklagemyndigheden, NaturErhvervstyrelsen, ikke havde forberedt sagen tilstrækkeligt. Derfor er mødet nu udskudt til 7. januar 2014.

Hos chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, giver dommerens beslutning om at udskyde mødet grund til løftede øjenbryn.

”Det, at man udskyder et retsmøde med en offentlig anklagemyndighed, er bestemt ikke noget, der forekommer hver dag. Og det, at man har så ringe styr på tingene, kunne tyde på, at man har troet, der udelukkende var tale om en formsag.”

”Tænk, at man som anklagemyndighed går i retten uden at være forberedt til at gå i retten. Det er ikke kønt. Konkret har man end ikke tænkt på at sende en hørringsskrivelse, et kontrolnotat eller et bødeforlæg til den berørte landmand. Og det er jo et basalt forvaltningsretlig krav, at selvfølgelig skal man have mulighed for at forsvare sig som minimum i form af et høringsvar,” lyder reaktionen fra Bjarne Nigaard, der kalder det ’forunderligt’, at anklagemyndigheden ikke af egen drift har fundet ud af, at tingene ikke var, som de burde være.

Endnu et lag på farcen

Mette Bock Værebro Å

Også Liberal Alliances tidligere fødevareordfører, Mette Bock, er forundret over dagens hændelse.

”Det viser jo noget om, hvordan hele sagen omkring randzonerne er fuldstændig ude af kontrol. Man har anlagt nogle randzoner, men man ved ikke, hvordan de skal administreres, og man ved ikke hvilket kortgrundlag, der gælder. Og nu kører man retssager uden at have forberedt sig ordentligt i forhold til berammet retshøring. Så jeg synes helt ærligt, at det her er endnu et lag på en farce, der har kørt lige siden, man vedtog denne her randzonelov, ” siger Mette Bock torsdag til baeredygtigtlandbrug.dk.

Mette Bock har ovenpå udviklingen randzonefarcen følgende råd til regeringen:

”Regeringen skal annullere loven om randzoner og i stedet for – som de hele tiden har sagt, at de vil gøre – lave en reform af hele reguleringsregimet omkring landbruget. Og indtil de er klar med den – den lovede de jo først, at den skulle komme inden jul, det bliver så ikke inden jul – og indtil da, der synes jeg simpelthen, man skal suspendere den lov om randzoner, og så lade dem indgå i den samlede reform. Og det vi ønsker, er, at randzoner ikke skal være et generelt virkemiddel, men at man skal foretage en konkret vurdering og anvende målrettede virkemidler i forhold til der, hvor problemerne er.”

Det ser ikke kønt ud
Når Povl og Christian Blak Bojer igen skal i retten til det udsatte retsmøde den 7. januar bliver det med chefjurist i Bæredygtigt Landbrug,  Bjarne Nigaard, ved deres side, og chefjuristen mener, det er beskæmmende, så lidt anklagemyndigheden tilsyneladende har styr på tingene.

”Her er tale om en enkeltsag, hvor der er begået sagsbehandlingsfejl. Det er ikke kommet godt fra start, og det er ikke kønt at se, at den offentlige anklager ikke selv har opdaget, at der er nogle væsentlige mangler i sagens fremstilling. Men det understøtter jo bare, at hele administrationen omkring randzoneloven er et stort cirkus.”

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top